Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Johan Colding

Johan Colding, docent i naturresurshållning. Bygger upp Urban Studio vid Högskolan i Gävle. Forskar kring hållbar stadsutveckling och smarta städer.

Forskarpresentation

Johan Colding

Professor, docent i naturresurshushållning

Forskningsämne: Miljövetenskap

Johan Colding disputerade år 2001 inom ämnet naturresurshantering vid Institutionen för Systemekologi vid Stockholms universitet. Han är anställd som forskningsledare vid HiG Urban Studio, som är ett strategiskt styrt forskningsprogram för hållbar stadsutveckling vid Högskolan i Gävle och vars huvudsakliga uppgift är att stimulera forskning om städers hållbarhet genom integrering av socio-teknisk miljöforskning med forskning kring social-ekologisk stadsdesign. Johan är också Biträdande Professor vid Beijerinstitutet för Ekologisk Ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm där han leder forskningen kring urbana social-ekologiska system http://www.beijer.kva.se. Sedan år 2006 har han också varit temaledare för den urbanekologiska forsknings som bedrivs vid Stockholm Resilience Centre på Stockholms Universitet http://www.stockholmresilience.org.

I sin forskning studerar Johan hur städer mer optimalt kan bidra till en mer hållbar förvaltning av biosfären. Detta inbegriper forskning kring att bygga resiliens i stadsrummen med särskild inriktning på samspelet mellan ekosystem, stadsform och institutionella styrmedel samt de underliggande mentala modeller som formar och påverkar rådande stadsutveckling.

AKTUELL FORSKNING

Analysing city-densification from an ecological resilience perspective. Project leader: Johan Colding. Funder: FORMAS / The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning. 3-year grant (2018-2020).

Analyzing the environmental rationales for city compaction in the Stockholm region. Project leader: Johan Colding. Funder: The Stockholm County Council and S.U. Hälsa, trafik, kultur och regionplanering (Health, traffic, culture and regional planning). 3-year grant (2017-2019).

LÄS MER OM

  • Publikationer

Konferensbidrag

Colding, J. (2017). An urban ecology critique on the Smart City model. . [Mer information]
Colding, J. (2017). Reconnecting to the biosphere through urban green commons. . [Mer information]
Colding, J. (2016). An introduction to social-ecological urban design.. . [Mer information]
Colding, J. (2016). Urban Green Commons and Campus Albano. . [Mer information]
Colding, J. (2014). Resiliens: Insikter från forskning om social-ekologiska system. . [Mer information]
Marcus, L. & Colding, J. (2011). Towards a Spatial Morphology of Urban Social-Ecological Systems. . Länk [Mer information]
Colding, J. (2010). Urbana samfälligheter för hållbar fysisk planering. Det urbana landskapet : Konferens 17–18 september 2009 på Kungliga vetenskapsakademin, Stockholm, ordnad av Svenska IALE i samarbete med Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, SLU Uppsala och Centrum för biologisk mångfald (CBM), samt Stockholms läns landstings regionplanekontor och Riksantikvarieämbetet. Uppsala: Centrum för biologisk mångfald. S. 55-59. Länk [Mer information]
Colding, J. (2001). Living with Disturbance: Building Resilience in Social- Ecological Systems. . [Mer information]
Colding, J. (1998). Rediscovery of traditional ecological knowledge as adaptive management. . [Mer information]
Colding, J. (1996). Species conservation through social taboos. . [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)