Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Johan Colding

Johan Colding, docent i naturresurshållning. Bygger upp Urban Studio vid Högskolan i Gävle. Forskar kring hållbar stadsutveckling och smarta städer.

Forskarpresentation

Johan Colding

Professor, docent i naturresurshushållning

Forskningsämne: Miljövetenskap

Johan Colding disputerade år 2001 inom ämnet naturresurshantering vid Institutionen för Systemekologi vid Stockholms universitet. Han är anställd som forskningsledare vid HiG Urban Studio, som är ett strategiskt styrt forskningsprogram för hållbar stadsutveckling vid Högskolan i Gävle och vars huvudsakliga uppgift är att stimulera forskning om städers hållbarhet genom integrering av socio-teknisk miljöforskning med forskning kring social-ekologisk stadsdesign. Johan är också Biträdande Professor vid Beijerinstitutet för Ekologisk Ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm där han leder forskningen kring urbana social-ekologiska system http://www.beijer.kva.se. Sedan år 2006 har han också varit temaledare för den urbanekologiska forsknings som bedrivs vid Stockholm Resilience Centre på Stockholms Universitet http://www.stockholmresilience.org.

I sin forskning studerar Johan hur städer mer optimalt kan bidra till en mer hållbar förvaltning av biosfären. Detta inbegriper forskning kring att bygga resiliens i stadsrummen med särskild inriktning på samspelet mellan ekosystem, stadsform och institutionella styrmedel samt de underliggande mentala modeller som formar och påverkar rådande stadsutveckling.

AKTUELL FORSKNING

Analysing city-densification from an ecological resilience perspective. Project leader: Johan Colding. Funder: FORMAS / The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning. 3-year grant (2018-2020).

Analyzing the environmental rationales for city compaction in the Stockholm region. Project leader: Johan Colding. Funder: The Stockholm County Council and S.U. Hälsa, trafik, kultur och regionplanering (Health, traffic, culture and regional planning). 3-year grant (2017-2019).

LÄS MER OM

Rapporter

Folke, C., Pritchard, L., Berkes, F., Colding, J. & Svedin, U. (1998). The Problem of Fit Between Ecosystems and Institutions. International Human Dimensions Programme (IHDP). (IHDP Working Paper 2) [Mer information]
Folke, C., Carpenter, S., Elmqvist, T., Gunderson, L., Holling, C., Walker, B., Bengtsson, J., Colding, J., Gordon, L., Kautsky, N., Kinzig, A., Mäler, K., Ohlsson, L., Olsson, P., Rockström, J. & Savenije, H. (2002). Resilience and Sustainable Development: Building Adaptive Capacity in a World of Transformations. : <em></em>Report for the Swedish Environmental Advisory Council 2002:1. , also published in. Ministry of the Environment, Stockholm. (ICSU Series on Science for Sustainable Development 2002:3) [Mer information]
Colding, J. (2003). Scenarios for the Stockholm National Urban Park and surroundings. MA Sub-global working group report. The Millennium Ecosystem Assessment. 22 s. [Mer information]
Colding, J., Elmqvist, T., Lundberg, J., Ahrné, K., Andersson, E., Barthel, S., Borgström, S., Duit, A., Erntsson, H. & Tengö, M. (2003). The Stockholm Urban Assessment (SUA-Sweden). The Millennium Ecosystem Assessment Sub-global summary report. The Beijer Institute of Ecological Economics, Royal Academy of Sciences, Stockholm, Sweden. 28 s. (Beijer Discussion Paper Series 82) [Mer information]
Bennet, E., Colding, J., Mala, M., Agard, J., Petcshel-Held, G., Kok, K., Eramus, L., Veldkamp, T., Ramsay, C., Gokhale, Y., Zureks, M., Filer, C. & Velarde, S. (2005). Scenarios in sub-global regional assessment. The Millennium Ecosystem Assessment Sub-Global Assessment Report on Scenarios : Chapter 9. [Mer information]
Colding, J. & Lundberg, S. (2009). Golfbanan som våtmarksresurs : Manual för att främja biologisk mångfald i dammar och småvatten på golfbanan. The Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF). [Mer information]
Marcus, L., Barthel, S., Colding, J., Erixon, H., Ernstson, H., Grahn, S., Torsvall, J. & Kärsten, C. (2010). Q-book Albano 4 : Sustainability. Akademiska hus. 76 s. Länk [Mer information]
Barthel, S., Colding, J. & Ernstson, H. (2010). QBook4-Hållbarhet: Albano Resilient Campus. Stockholm: Akademiska hus. [Mer information]
Colding, J., Marcus, L., Barthel, S., Andersson, E., Jansson, Å. & Borgström, S. (2012). När, vad och hur? Gröna svaga samband i Stockholms gröna kilar. Stockholms Läns Landsting. [Mer information]
Colding, J., Marcus, L., Barthel, S., Andersson, E., Gren, Å. & Borgström, S. (2013). Ekosystemtjänster i Stockholmsregionen : Ett underlag för diskussion och planering. Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR). 75 s. (Tillväxt, miljö och regionplanering 2013:3) Länk [Mer information]
Marcus, L., Colding, J. & Barthel, S. (2015). Pre-study report for development of a Stockholm node within Mistra Urban Futures. [Mer information]
Colding, J. (2015). Sju perspektiv på hållbar utveckling. Region Stockholm. 8 s. [Mer information]
Colding, J., Barthel, S., Andersson, E. & Schewenius, M. (2016). Inventory Report Live Baltic Campus. Central Baltic Interreg. [Mer information]
Barthel, S., Colding, J., Schewenius, M. & Andersson, E. (2016). The Participatory design process that lead to the vision of Campus Albano : Live Baltic Science Report. Central Baltic Interreg. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)