Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Karl Hillman

Karl Hillman.

Forskarpresentation

Karl Hillman

Universitetslektor, docent

Forskningsämne: Miljövetenskap

Jag är docent i miljövetenskap med inriktning miljöteknik. Jag är ämnesansvarig för utbildning inom miljövetenskap och arbetar med undervisning och utveckling av utbildningarna vid Högskolan i Gävle. Jag är också involverad i olika forskningsprojekt och handleder ett antal doktorander. Mina huvudsakliga forskningsintressen är miljöbedömningar och socio-teknisk förändring. Vilka val är bäst för miljön och hur kan goda exempel främjas? Jag har stor erfarenhet från området förnybara drivmedel och el för vägtransporter, men arbetar även med andra typer av miljöteknik.

Nyckelord

Miljösystemanalys, miljöbedömning, socio-teknisk förändring, innovationssystem, hållbara transporter, förnybara drivmedel, biodrivmedel, miljöfordon, materialåtervinning.

AKTUELL FORSKNING

Tidigare projektet om systemanalysen av regional värdekedjor för förnybara drivmedel är avslutat men informationen är fortfarande aktuell. Läs mer om Regional Alternativa Teknologier för Trafiken i X-län ­– Ratt-X

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Arfan, M. & Hillman, K. (2023). The Geography of Technological Innovation Systems - The Case of Forest-based Biofuels in a Swedish Region. . [Submitted] [Mer information]
Colding, J., Wallhagen, M., Sörqvist, P., Marcus, L., Hillman, K., Samuelsson, K. & Barthel, S. (2020). Applying a Systems Perspective on the Notion of the Smart City. Sustainability, 3 (2). 10.3390/smartcities3020022 [Mer information]
Soam, S. & Hillman, K. (2019). Factors influencing the environmental sustainability and growth of hydrotreated vegetable oil (HVO) in Sweden. Bioresource Technology Reports, 7. 10.1016/j.biteb.2019.100244 [Mer information]
Hadin, Å., Hillman, K. & Eriksson, O. (2017). Prospects for Increased Energy Recovery from Horse Manure : A Case Study of Management Practices, Environmental Impact and Costs. Energies, 10 (12). 10.3390/en10121935 [Mer information]
Hadin, Å., Eriksson, O. & Hillman, K. (2016). A review of potential critical factors in horse keeping for anaerobic digestion of horse manure. Renewable & sustainable energy reviews, 65, 432-442. 10.1016/j.rser.2016.06.058 [Mer information]
Eriksson, O., Jonsson, D. & Hillman, K. (2016). Life cycle assessment of Swedish single malt whisky. Journal of Cleaner Production, 112 (1), 229-237. 10.1016/j.jclepro.2015.07.050 [Mer information]
Andersen, N., Eriksson, O., Hillman, K. & Wallhagen, M. (2016). Wind turbines’ end-of-life : Quantification and characterisation of future waste materials on a national level. Energies, 9 (12). 10.3390/en9120999 [Mer information]
Nilsson, M., Hillman, K. & Magnusson, T. (2012). How do we govern sustainable innovations? Mapping patterns of governance for biofuels and hybrid-electric vehicle technologies. Environmental Innovation and Societal Transitions, 3, 50-66. 10.1016/j.eist.2012.04.002 [Mer information]
Sandén, B. & Hillman, K. (2011). A framework for analysis of multi-mode interaction among technologies with examples from the history of alternative transport fuels in Sweden. Research Policy, 40 (3), 403-414. 10.1016/j.respol.2010.12.005 [Mer information]
Hillman, K., Nilsson, M., Rickne, A. & Magnusson, T. (2011). Fostering sustainable technologies : A framework for analysing the governance of innovation systems. Science and Public Policy, 38 (5), 403-415. 10.3152/030234211X12960315267499 [Mer information]
Hillman, K., Suurs, R., Hekkert, M. & Sandén, B. (2008). Cumulative causation in biofuels development : a critical comparison of the Netherlands and Sweden. Technology Analysis & Strategic Management, 20 (5), 593-612. 10.1080/09537320802292826 [Mer information]
Hillman, K. & Sandén, B. (2008). Exploring technology paths : The development of alternative transport fuels in Sweden 2007–2020. Technological forecasting & social change, 75 (8), 1279-1302. 10.1016/j.techfore.2008.01.003 [Mer information]
Hillman, K. & Sandén, B. (2008). Time and scale in Life Cycle Assessment : the case of fuel choice in the transport sector. International Journal of Alternative Propulsion, 2 (1), 1-12. 10.1504/IJAP.2008.019689 [Mer information]

Böcker

Nilsson, M., Hillman, K., Rickne, A. & Magnusson, T. (red.) (2012). Paving the Road to Sustainable Transport : Governance and innovation in low-carbon vehicles. Routledge. 306 s. (Routledge studies in ecological economics 20) Länk [Mer information]

Doktorsavhandling

Hillman, K. (2008). Environmental Assessment and Strategic Technology Choice : The Case of Renewable Transport Fuels. Diss. (sammanfattning), 2008. Gothenburg: Chalmers University of Technology. 88 s. (Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 2876) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Hillman, K. & Rickne, A. (2012). Balancing Variety Creation and Selection : Governing Biofuels in Sweden 1990-2010. Paving the Road to Sustainable Transport : Governance and innovation in low-carbon vehicles. Routledge. S. 235-259. Länk [Mer information]
Iguchi, M. & Hillman, K. (2012). The Development of Fuel Economy Regulation for Passenger Cars in Japan. Paving the Road to Sustainable Transport : Governance and innovation in low-carbon vehicles. Routledge. S. 57-74. Länk [Mer information]
Nilsson, M., Rickne, A., Hillman, K. & Magnusson, T. (2012). The Road Ahead : Conclusions and Governance Implications. Paving the Road to Sustainable Transport : Governance and innovation in low-carbon vehicles. New York: Routledge. S. 277-289. Länk [Mer information]
Hillman, K., Suurs, R., Hekkert, M. & Sandén, B. (2011). Cumulative causation in biofuels development : a critical comparison of the Netherlands and Sweden. The Dynamics of Sustainable Innovation Journeys. Abingdon: Routledge. S. 73-92. Länk [Mer information]

Konferensbidrag

Soam, S. & Hillman, K. (2018). Technical and environmental assessment of the growing hydroprocessed esters and fatty acids (HEFA) for a sustainable transport in Sweden. . [Mer information]
Hillman, K., Nilsson, M., Rickne, A. & Magnusson, T. (2011). Governance in technological innovation systems : biofuels and hybrid vehicles in Sweden. . [Mer information]
Hillman, K., Nilsson, M., Rickne, A. & Magnusson, T. (2009). Framework for analysing the governance of innovation systems for sustainable technology. . Länk [Mer information]
Jonasson, K. (2007). Consequential Environmental Assessment Including Socio-Technical Change. 3rd International Conference on Life Cycle Management, Zurich, August 27-29, 2007 : Program & Abstract Book. S. 95-. [Mer information]
Hillman, K. (2007). LCA and Strategic Choice of Biofuels. LCA of Energy, Energy in LCA - SETAC Europe 14th LCA Case Studies Symposium, 3-4 December 2007, Göteborg, Sweden - Extended abstracts. S. 91-94. [Mer information]
Jonasson, K. (2007). Well-to-Wheel Studies and Technical Change - 9 problems with WTW studies. : 15th European Biomass Conference & Exhibition - From Research to Market Deployment, Berlin, Germany, 7-11 May 2007. [Mer information]
Sandén, B. & Jonasson, K. (2005). Competition and co-evolution among contenders : The development of alternative transport fuels in Sweden 1974-2004. 4th European Meeting on Applied Evolutionary Economics (EMAEE). [Mer information]
Jonasson, K. & Sandén, B. (2005). Exploring technology paths : The development of alternative transport fuels in Sweden 2005-2020. 4th European Meeting on Applied Evolutionary Economics (EMAEE). [Mer information]
Jonasson, K. & Sandén, B. (2005). Time and Scale in LCA : Case Study on Biofuels. LCM 2005 - Innovation by Life Cycle Management: LCM 2005 - Innovation by Life Cycle Management. S. 501-505. [Mer information]
Jonasson, K. & Sandén, B. (2004). Time and Scale in Life Cycle Assessment : The Case of Fuel Choice in the Transport Sector. Vehicles Alternative Fuel Systems & Environmental Protection (VAFSEP 2004): Vehicles Alternative Fuel Systems & Environmental Protection (VAFSEP 2004). S. 140-145. [Mer information]

Licentiatavhandling

Hillman, K. (2005). Environmental Assessment of Emerging Technologies : The Case of Alternative Transport Fuels. Lic.-avh. (sammanfattning), 2015. Göteborg: Chalmers University of Technology. 31 s. (ESA-report 2005:14) Länk [Mer information]

Rapporter

Blom, L., Hillman, K., Zandén Kjellén, P. & Eriksson, O. (2020). Havsbaserad vindkraft - beskrivning av samhällsnytta : Uppdragsforskningsrapport. Gävle: Gävle University Press. 18 s. (FOU-rapport 51) Länk [Mer information]
Nordlund, A., Granström, R., Hillman, K. & Zampoukos, K. (2017). Användarnas beteende och syn på laddbara bilar : Rapport från projektet SELF-i. Umeå: Transportforskningsenheten. 67 s. (TRUM-rapport 2017:1) Länk [Mer information]
Hillman, K., Damgaard, A., Eriksson, O., Jonsson, D. & Fluck, L. (2015). Climate Benefits of Material Recycling : Inventory of Average Greenhouse Gas Emissions for Denmark, Norway and Sweden. Copenhagen, Denmark: Nordic Council of Ministers. 84 s. (TemaNord 2015:547) 10.6027/TN2015-547 [Mer information]
Hillman, K. (2013). Materialåtervinning och klimatnytta : Hur räknar återvinningsaktörer i Sverige?. Gävle: Högskolan i Gävle. 18 s. (Working paper 53) Länk [Mer information]
Hillman, K. (2011). Governance of Innovation for Sustainable Transport : Biofuels in Sweden 1990-2010. 50 s. (SEI Project Reports) Länk [Mer information]
Börjeson, F., Eriksson, A., Erlandsson, J., Hillman, K., Molander, S. & Rex, E. (2007). Ger koppling av kunskapsinlärning och färdighetsövning ökad djupinlärning? : "Utveckling av kursmoment i ”Miljö- och resursanalys för hållbar utveckling V2”. Göteborg: Chalmers University of Technology. 65 s. (ESA rapport 2007:12) [Mer information]
Sandén, B. & Jonasson, K. (2005). Variety Creation, Growth and Selection Dynamics in the Early Phases of a Technological Transition : The Development of Alternative Transport Fuels in Sweden 1974-2004. Göteborg: Chalmers University of Technology. 76 s. (Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology 2005:13) [Mer information]
Jonasson, K. & Sandén, B. (2004). Time and Scale Aspects in Life Cycle Assessment of Emerging Technologies : Case Study on Alternative Transport Fuels. Göteborg: Chalmers University of Technology. 52 s. (Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola 2004:6) [Mer information]

Examensarbeten/Uppsatser

Jonasson, Karl (2003). Environmental aspects of the use-phase for bearings in trains. Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen). [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-09-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)