Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Karl Hillman

Karl Hillman.

Forskarpresentation

Karl Hillman

Universitetslektor, docent

Forskningsämne: Miljövetenskap

Jag är docent i miljövetenskap med inriktning miljöteknik. Jag är ämnesansvarig för utbildning inom miljövetenskap och arbetar med undervisning och utveckling av utbildningarna vid Högskolan i Gävle. Jag är också involverad i olika forskningsprojekt och handleder ett antal doktorander. Mina huvudsakliga forskningsintressen är miljöbedömningar och socio-teknisk förändring. Vilka val är bäst för miljön och hur kan goda exempel främjas? Jag har stor erfarenhet från området förnybara drivmedel och el för vägtransporter, men arbetar även med andra typer av miljöteknik.

Nyckelord

Miljösystemanalys, miljöbedömning, socio-teknisk förändring, innovationssystem, hållbara transporter, förnybara drivmedel, biodrivmedel, miljöfordon, materialåtervinning.

AKTUELL FORSKNING

Tidigare projektet om systemanalysen av regional värdekedjor för förnybara drivmedel är avslutat men informationen är fortfarande aktuell. Läs mer om Regional Alternativa Teknologier för Trafiken i X-län ­– Ratt-X

LÄS MER OM

Böcker

Nilsson, M., Hillman, K., Rickne, A. & Magnusson, T. (red.) (2012). Paving the Road to Sustainable Transport : Governance and innovation in low-carbon vehicles. Routledge. 306 s. (Routledge studies in ecological economics 20) Länk [Mer information]

Doktorsavhandling

Hillman, K. (2008). Environmental Assessment and Strategic Technology Choice : The Case of Renewable Transport Fuels. Diss. (sammanfattning), 2008. Gothenburg: Chalmers University of Technology. 88 s. (Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 2876) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Hillman, K. & Rickne, A. (2012). Balancing Variety Creation and Selection : Governing Biofuels in Sweden 1990-2010. Paving the Road to Sustainable Transport : Governance and innovation in low-carbon vehicles. Routledge. S. 235-259. Länk [Mer information]
Iguchi, M. & Hillman, K. (2012). The Development of Fuel Economy Regulation for Passenger Cars in Japan. Paving the Road to Sustainable Transport : Governance and innovation in low-carbon vehicles. Routledge. S. 57-74. Länk [Mer information]
Nilsson, M., Rickne, A., Hillman, K. & Magnusson, T. (2012). The Road Ahead : Conclusions and Governance Implications. Paving the Road to Sustainable Transport : Governance and innovation in low-carbon vehicles. New York: Routledge. S. 277-289. Länk [Mer information]
Hillman, K., Suurs, R., Hekkert, M. & Sandén, B. (2011). Cumulative causation in biofuels development : a critical comparison of the Netherlands and Sweden. The Dynamics of Sustainable Innovation Journeys. Abingdon: Routledge. S. 73-92. Länk [Mer information]

Licentiatavhandling

Hillman, K. (2005). Environmental Assessment of Emerging Technologies : The Case of Alternative Transport Fuels. Lic.-avh. (sammanfattning), 2015. Göteborg: Chalmers University of Technology. 31 s. (ESA-report 2005:14) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)