Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Karl Samuelsson

Karl Samuelsson

Forskarpresentation

Karl Samuelsson

Forskare

Forskningsämne: Miljövetenskap

Karls forskning är inriktad på hur stadslandskap hänger samman med människors subjektiva, mentala samt fysiologiska välbefinnande. Detta område undersöker han främst genom kvantitativa rumsliga metoder, så som public participation GIS, fjärranalys, nätverksanalys och rumslig regression. Hans forskning är tvärvetenskaplig och integrerar perspektiv från geografi, miljövetenskap och miljöpsykologi, samtidigt som den ämnar bidra med insikter som är praktiskt applicerbara i stadsplanering.

AKTUELL FORSKNING

The BIG project – Bättre livskvalitet med Integrerande GIS

Med hjälp av en smartphone-app tillsammans med aktivitetsarmband samlas fysiologisk och subjektiv data in för att skapa kunskap för hur stadslandskap samtidigt kan främja individuell, social och ekologisk hälsa.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Giusti, M. & Samuelsson, K. (2023). Evaluation of a smartphone-based methodology that integrates long-term tracking of mobility, place experiences, heart rate variability, and subjective well-being. Heliyon, 9 (5). 10.1016/j.heliyon.2023.e15751 [Mer information]
Chen, T., Horsdal, H., Samuelsson, K., Closter, A., Davies, M., Barthel, S., Pedersen, C., Prishchepov, A. & Sabel, C. (2023). Higher depression risks in medium- than in high-density urban form across Denmark. Science Advances, 9 (21). 10.1126/sciadv.adf3760 [Mer information]
Gullberg, Y., Samuelsson, K. & Brandt, S. (2023). Key perceptions associated with attitudes towards water reuse in a Swedish town. Water Reuse, 13 (4), 507-524. 10.2166/wrd.2023.010 [Mer information]
Fagerholm, N., Samuelsson, K., Eilola, S., Giusti, M., Hasanzadeh, K., Kajosaari, A., Koch, D., Korpilo, S., Kyttä, M., Legeby, A., Liu, Y., Præstholm, S., Raymond, C., Rinne, T., Stahl Olafsson, A. & Barthel, S. (2022). Analysis of pandemic outdoor recreation and green infrastructure in Nordic cities to enhance urban resilience. npj Urban Sustainability, 2 (1). 10.1038/s42949-022-00068-8 [Mer information]
Colding, J., Samuelsson, K., Marcus, L., Gren, Å., Legeby, A., Berghauser Pont, M. & Barthel, S. (2022). Frontiers in Social–Ecological Urbanism. Land, 11 (6). 10.3390/land11060929 [Mer information]
Linder, N., Giusti, M., Samuelsson, K. & Barthel, S. (2022). Pro-environmental habits : An underexplored research agenda in sustainability science. Ambio, 51, 546-556. 10.1007/s13280-021-01619-6 [Mer information]
Samuelsson, K., Chen, T., Antonsen, S., Brandt, S., Sabel, C. & Barthel, S. (2021). Residential environments across Denmark have become both denser and greener over 20 years. Environmental Research Letters, 16 (1). 10.1088/1748-9326/abcf7a [Mer information]
Samuelsson, K. (2021). The Topodiverse City: Urban Form for Subjective Well-Being. Frontiers in Built Environment, 7. 10.3389/fbuil.2021.735221 [Mer information]
Samuelsson, K., Barthel, S., Giusti, M. & Hartig, T. (2021). Visiting nearby natural settings supported wellbeing during Sweden's "soft-touch" pandemic restrictions. Landscape and Urban Planning, 214. 10.1016/j.landurbplan.2021.104176 [Mer information]
Colding, J., Wallhagen, M., Sörqvist, P., Marcus, L., Hillman, K., Samuelsson, K. & Barthel, S. (2020). Applying a Systems Perspective on the Notion of the Smart City. Sustainability, 3 (2). 10.3390/smartcities3020022 [Mer information]
Colding, J., Barthel, S. & Samuelsson, K. (2020). Supporting bottom-up human agency for adapting to climate change. One Earth, 3 (4), 392-395. 10.1016/j.oneear.2020.09.005 [Mer information]
Giusti, M. & Samuelsson, K. (2020). The regenerative compatibility: a synergy between healthy ecosystems, environmental attitudes, and restorative experiences. PLOS ONE, 15 (1). 10.1371/journal.pone.0227311 [Mer information]
Samuelsson, K., Colding, J. & Barthel, S. (2019). Urban resilience at eye level : spatial analysis of empirically defined experiential landscapes. Landscape and Urban Planning, 187, 70-80. 10.1016/j.landurbplan.2019.03.015 [Mer information]
Samuelsson, K., Giusti, M., Peterson, G., Legeby, A., Brandt, S. & Barthel, S. (2018). Impact of environment on people’s everyday experiences in Stockholm. Landscape and Urban Planning, 171, 7-17. 10.1016/j.landurbplan.2017.11.009 [Mer information]

Doktorsavhandling

Samuelsson, K. (2021). Making space for resilient urban well-being. Diss. (sammanfattning), 2021. Gävle: Gävle University Press. 49 s. (Doctoral thesis 25) Länk [Mer information]

Licentiatavhandling

Samuelsson, K. (2019). Spatial analyses of people's experiences in urban landscapes. Lic.-avh. (sammanfattning), 2019. Gävle: Gävle University Press. 25 s. (Studies in the Research Profile Built Environment. Licentiate thesis 5) Länk [Mer information]

Rapporter

Samuelsson, K. & Barthel, S. (2016). Social-ekologisk stadsbyggnad : perspektiv på urban resiliens och hållbar utveckling. Gävle: Högskolan i Gävle. 9 s. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-08-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)