Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Karl Samuelsson

Karl Samuelsson

Forskarpresentation

Karl Samuelsson

Forskare

Forskningsämne: Miljövetenskap

Karls forskning är inriktad på hur stadslandskap hänger samman med människors subjektiva, mentala samt fysiologiska välbefinnande. Detta område undersöker han främst genom kvantitativa rumsliga metoder, så som public participation GIS, fjärranalys, nätverksanalys och rumslig regression. Hans forskning är tvärvetenskaplig och integrerar perspektiv från geografi, miljövetenskap och miljöpsykologi, samtidigt som den ämnar bidra med insikter som är praktiskt applicerbara i stadsplanering.

AKTUELL FORSKNING

The BIG project – Bättre livskvalitet med Integrerande GIS

Med hjälp av en smartphone-app tillsammans med aktivitetsarmband samlas fysiologisk och subjektiv data in för att skapa kunskap för hur stadslandskap samtidigt kan främja individuell, social och ekologisk hälsa.

LÄS MER OM

Rapporter

Samuelsson, K. & Barthel, S. (2016). Social-ekologisk stadsbyggnad : perspektiv på urban resiliens och hållbar utveckling. Gävle: Högskolan i Gävle. 9 s. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-01-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)