Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Marita Wallhagen

Forskarpresentation

Marita Wallhagen

Universitetslektor

Forskningsämne: Miljövetenskap

Jag är universitetslektor inom miljöteknik på Högskolan i Gävle. Min forskning har framförallt handlat om miljöbedömningsmetoder för byggnader och stadsdelar, men även om hur man kan påverka beslut och beteenden så att de blir mer miljöanpassade. Jag medverkar även i kurser inom Miljöbedömning av byggnader samt “Environmental Assessment of Buildings”. Parallellt med arbetet på Högskolan arbetar jag som arkitekt på Arkitektgruppen i Gävle. Just nu är jag projektledare för projektet Augmented Urbans. Det är ett EU-finansierat forsknings- och utvecklingsprojekt inom Central Baltic Interreg där vi samarbetar med Gavlegårdarna för att skapa mer attraktiva, hållbara och resilienta utemiljöer för både människor och biologisk mångfald, med fokus på pollinerande insekter.

Master of architecture at LTH, The Faculty of Engineering at Lund University

Teknologie doktorsexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) https://www.kth.se/

AKTUELL FORSKNING

Nu arbetar jag främst inom projektet Augmented Urbans där vi undersöker nya verktyg och metoder för att skapa mer attraktiva och hållbara utemiljöer som främjar välbefinnande och även biologisk mångfald. Vår målsättning är att genom en multidisciplinär process med brukarmedverkan och användning av nya teknologier som AR/VR/XR skapa vackra trivsamma utemiljöer som människor använder, tycker om och bryr sig om och som även är en livsmiljö för pollinerande insekter och biologisk mångfald.

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Honghao, R., Bahrami, A., Cehlin, M. & Wallhagen, M. (2024). Proposing new adhesive-free timber edge connections for cross-laminated timber panels: A step toward sustainable construction. Case Studies in Construction Materials, 20. 10.1016/j.cscm.2024.e02975 [Mer information]
Dahlkvist, E., Wallhagen, M., Bergsten, E., Larsson, J. & Enmarker, I. (2023). First-line managers’ leadership behavior profiles and use of gardens in residential care facilities: An interview study. Journal of Aging and Environment, 37 (1), 65-84. 10.1080/26892618.2021.2001707 [Mer information]
Cehlin, M., Lin, Y., Sandberg, M., Claesson, L. & Wallhagen, M. (2023). Towards benchmarking of urban air quality based on homogenous surface emission. Results in Engineering (RINENG), 20. 10.1016/j.rineng.2023.101617 [Mer information]
Pastori, S., Sergio Mazzucchelli, E. & Wallhagen, M. (2022). Hybrid timber-based structures: A state of the art review. Construction and Building Materials, 359. 10.1016/j.conbuildmat.2022.129505 [Mer information]
Wising, J., Mattsson, G., Rambaree, K., Willmer, M., Wallhagen, M. & Magnusson, P. (2022). ‘Life with a device’: the octogenarians’ experiences with an implantable cardioverter-defibrillator - a qualitative study. European Journal of Cardiovascular Nursing, 21 (2), 161-168. 10.1093/eurjcn/zvab033 [Mer information]
Andersson, H., Bökman, F., Wallhagen, M., Holmgren, M., Sörqvist, P. & Ahonen-Jonnarth, U. (2021). Anchoring effect in judgments of objective fact and subjective preference. Food Quality and Preference, 88. 10.1016/j.foodqual.2020.104102 [Mer information]
Mattsson, G., Wallhagen, M. & Magnusson, P. (2021). Health status measured by Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire-12 in primary prevention implantable cardioverter defibrillator patients with heart failure. BMC Cardiovascular Disorders, 21 (1). 10.1186/s12872-021-02218-9 [Mer information]
Magnusson, P., Mattsson, G., Wallhagen, M. & Karlsson, J. (2021). Health-related quality of life in patients with implantable cardioverter defibrillators in Sweden : a cross-sectional observational trial. BMJ Open, 11 (7). 10.1136/bmjopen-2020-047053 [Mer information]
Petrovic, B., Zhang, X., Eriksson, O. & Wallhagen, M. (2021). Life Cycle Cost Analysis of a Single-Family House in Sweden. Buildings, 11 (5). 10.3390/buildings11050215 [Mer information]
Andersson, H., Ahonen-Jonnarth, U., Holmgren, M., Marsh, J., Wallhagen, M. & Bökman, F. (2021). What influences people’s tradeoff decisions between CO2 emissions and travel time? An experiment with anchors and normative messages. Frontiers in Psychology, 12. 10.3389/fpsyg.2021.702398 [Mer information]
Colding, J., Wallhagen, M., Sörqvist, P., Marcus, L., Hillman, K., Samuelsson, K. & Barthel, S. (2020). Applying a Systems Perspective on the Notion of the Smart City. Sustainability, 3 (2). 10.3390/smartcities3020022 [Mer information]
Colding, J., Giusti, M., Haga, A., Wallhagen, M. & Barthel, S. (2020). Enabling relationships with nature in cities. Sustainability, 12. 10.3390/su12114394 [Mer information]
Leopoulou, M., Mattsson, G., LeQuang, J., Pergolizzi, J., Varrassi, G., Wallhagen, M. & Magnusson, P. (2020). Naxos disease – a narrative review. Expert Review of Cardiovascular Therapy, 18 (11), 801-808. 10.1080/14779072.2020.1828064 [Mer information]
Petrovic, B., Myhren, J., Zhang, X., Wallhagen, M. & Eriksson, O. (2019). Life cycle assessment of a wooden single-family house in Sweden. Applied Energy, 251, 1456-1465. 10.1016/j.apenergy.2019.05.056 [Mer information]
Petrovic, B., Myhren, J., Zhang, X., Wallhagen, M. & Eriksson, O. (2019). Life cycle assessment of building materials for a single-family house in Sweden. Energy Procedia, 158, 3547-3552. 10.1016/j.egypro.2019.01.913 [Mer information]
Magnusson, P., Kihlström, G., Wallhagen, M. & Rambaree, K. (2019). Life‐threatening peripartum cardiomyopathy — not expected when expecting. Clinical Case Reports, 7 (6), 1127-1132. 10.1002/ccr3.2158 [Mer information]
Wallhagen, M., Eriksson, O. & Sörqvist, P. (2018). Gender Differences in Environmental Perspectives among Urban Design Professionals. Buildings, 8 (4). 10.3390/buildings8040059 [Mer information]
Magnusson, P., Olszowka, M., Wallhagen, M. & Koyi, H. (2018). Outcome of implantable loop recorder evaluation. Cardiology Journal, 25 (3), 363-370. 10.5603/CJ.a2017.0101 [Mer information]
Wallhagen, M. & Magnusson, P. (2017). Ecological worldview among urban design professionals. Sustainability, 9 (4). 10.3390/su9040498 [Mer information]
Wallhagen, M., Malmqvist, T. & Eriksson, O. (2017). Professionals' knowledge and use of environmental assessment in an architectural competition. Building Research & Information, 45 (4), 426-442. 10.1080/09613218.2015.1118264 [Mer information]
Wangel, J., Wallhagen, M., Malmqvist, T. & Finnveden, G. (2016). Certification systems for sustainable neighbourhoods : what do they really certify?. Environmental impact assessment review, 56, 200-213. 10.1016/j.eiar.2015.10.003 [Mer information]
Andersen, N., Eriksson, O., Hillman, K. & Wallhagen, M. (2016). Wind turbines’ end-of-life : Quantification and characterisation of future waste materials on a national level. Energies, 9 (12). 10.3390/en9120999 [Mer information]
Wallhagen, M., Glaumann, M., Eriksson, O. & Westerberg, U. (2013). Framework for Detailed Comparison of Building Environmental Assessment Tools. Buildings, 3 (1), 39-60. 10.3390/buildings3010039 [Mer information]
Wallhagen, M., Glaumann, M. & Malmqvist, T. (2011). Basic building life cycle calculations to decrease contribution to climate change : Case study on an office building in Sweden  . Building and Environment, 46 (10), 1863-1871. 10.1016/j.buildenv.2011.02.003 [Mer information]
Wallhagen, M. & Glaumann, M. (2011). Design consequences of differences in building assessment tools : a case study. Building Research & Information, 39 (1), 16-33. 10.1080/09613218.2010.513210 [Mer information]
Wallhagen, M., Glaumann, M. & Westerberg, U. (2008). Les outils de mesure de la durabilité des bâtiments : comparaison transnationale. Annales de la Recherche Urbaine (105), 94-103. Länk [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Wallhagen, M., Akander, J., Hayati, A., Jungell, T. & Cehlin, M. (2021). Klimatpåverkan från byggnader i fokus - snart införs krav på klimatdeklaration. Husbyggaren (1), 10-13. Länk [Mer information]
Wallhagen, M., Stenmark, M. & Ryrholm, N. (2020). Pollinatörer: Avgörande för en livskraftig stadsmiljö!. Husbyggaren (3), 24-28. Länk [Mer information]
Wallhagen, M., Sörqvist, P., Holmgren, M. & Andersson, H. (2019). Brister i vårt logiska tänkande ett hinder för klimatkloka beslut. Husbyggaren (1), 23-25. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)