Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Marita Wallhagen

Forskarpresentation

Marita Wallhagen

Universitetslektor

Forskningsämne: Miljövetenskap

Jag är universitetslektor inom miljöteknik på Högskolan i Gävle. Min forskning har framförallt handlat om miljöbedömningsmetoder för byggnader och stadsdelar, men även om hur man kan påverka beslut och beteenden så att de blir mer miljöanpassade. Jag medverkar även i kurser inom Miljöbedömning av byggnader samt “Environmental Assessment of Buildings”. Parallellt med arbetet på Högskolan arbetar jag som arkitekt på Arkitektgruppen i Gävle. Just nu är jag projektledare för projektet Augmented Urbans. Det är ett EU-finansierat forsknings- och utvecklingsprojekt inom Central Baltic Interreg där vi samarbetar med Gavlegårdarna för att skapa mer attraktiva, hållbara och resilienta utemiljöer för både människor och biologisk mångfald, med fokus på pollinerande insekter.

Master of architecture at LTH, The Faculty of Engineering at Lund University

Teknologie doktorsexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) https://www.kth.se/

AKTUELL FORSKNING

Nu arbetar jag främst inom projektet Augmented Urbans där vi undersöker nya verktyg och metoder för att skapa mer attraktiva och hållbara utemiljöer som främjar välbefinnande och även biologisk mångfald. Vår målsättning är att genom en multidisciplinär process med brukarmedverkan och användning av nya teknologier som AR/VR/XR skapa vackra trivsamma utemiljöer som människor använder, tycker om och bryr sig om och som även är en livsmiljö för pollinerande insekter och biologisk mångfald.

LÄS MER OM

Doktorsavhandling

Wallhagen, M. (2016). Environmental Assessment Tools for Neighbourhoods and Buildings in relation to Environment, Architecture, and Architects. Diss. (sammanfattning), 2016. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 112 s. (TRITA-INFRA-FMS-PHD 2016:5) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Wallhagen, M., Akander, J., Hayati, A., Cehlin, M. & Karlsson, B. (2021). Viewpoints on Environmental Assessment of Building Certification Method - Miljöbyggnad. Urban Transition - Perspectives on Urban Systems and Environments. IntechOpen. 10.5772/intechopen.100699 [Mer information]
Wallhagen, M. (2017). Building materials are important for sustainable development. A good life for all : Essays on sustainability celebrating 60 years of making life better. Mjölby: Atremi AB. S. 95-101. [Mer information]
Glaumann, M. & Wallhagen, M. (2008). Survey of sustainable approaches in Sweden. Sustainability of Constructions : Integrated Approach to Life-time Structural Egineering. Possendorf: Addprint AG. [Mer information]

Licentiatavhandling

Wallhagen, M. (2010). Environmental Assessment of Buildings and the influence on architectural design. Lic.-avh. (sammanfattning), 2010. Stockholm: E-print AB. 64 s. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)