Sök

Forskarpresentation

Noah Linder

Noah Linder

Forskarpresentation

Noah Linder

Forskare

Forskningsämne: Miljövetenskap

Noah disputerade 2022 med avhandlingen "Make It Easier: A psychological perspective on sustainable behavior change".

AKTUELL FORSKNING

Med utgångspunkt i miljöpsykologi och beteendeekonomi forskar Noah Linder på hur hållbara beteenden kan förstås och främjas. Bland annat genom att inkorporera beteendeinsikter i designprocessen av olika interventioner: han har t.ex., undersökt hur den fysiska miljön kan designas eller ändras för att styra beteendet mot mer hållbara val (t.ex. återvinning av plast och sortering av matavfall), effekten av skräddarsydd information samt hur förändringar i beslutskontexten interagerar med existerande inre motivationen att agera hållbart. På senare tid har hans forskning fokuserat på de automatiska och vanemässiga aspekterna av hållbara beteenden, och belyst behovet av att förstå och ta hänsyn till vanor (och att bryta vanor) i relation till hållbarhetsomställningar.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Linder, N., Giusti, M., Samuelsson, K. & Barthel, S. (2022). Pro-environmental habits : An underexplored research agenda in sustainability science. Ambio, 51, 546-556. 10.1007/s13280-021-01619-6 [Mer information]
Rosenthal, S. & Linder, N. (2021). Effects of bin proximity and informational prompts on recycling and contamination. Resources, Conservation and Recycling, 168. 10.1016/j.resconrec.2021.105430 [Mer information]
Raymond, C., Kaaronen, R., Giusti, M., Linder, N. & Barthel, S. (2021). Engaging with the pragmatics of relational thinking, leverage points and transformations –Reply to West et al.. Ecosystems and People, 17 (1), 1-5. 10.1080/26395916.2020.1867645 [Mer information]
Linder, N., Rosenthal, S., Sörqvist, P. & Barthel, S. (2021). Internal and external factor's influence on recycling : Insights from a laboratory experiment with observed behavior. Frontiers in Psychology, 12. 10.3389/fpsyg.2021.699410 [Mer information]
Linder, N., Lindahl, T. & Borgström, S. (2018). Using Behavioural Insights to Promote Food Waste Recycling in Urban Households-Evidence From a Longitudinal Field Experiment.. Frontiers in Psychology, 9 (MAR). 10.3389/fpsyg.2018.00352 [Mer information]

Doktorsavhandling

Linder, N. (2022). Make It Easi<em>er</em> : A psychological perspective on sustainable behavior change. Diss. (sammanfattning), 2022. Gävle: Gävle University Press. 46 s. (Doctoral thesis 29) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)