Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Ola Norrman Eriksson

Ola Norrman Eriksson

Forskarpresentation

Ola Norrman Eriksson

Professor

Forskningsämne: Miljövetenskap

I min roll som professor och ämnesföreträdare för miljövetenskap ingår forskning, undervisning och handledning av doktorander. Under­visningen sker främst inom kurser i miljöteknik medan forskning och handledning huvudsakligen är inriktad på miljö­bedömning av teknik med fokus på livscykelanalys (LCA) inom byggande, energi och transporter. Så gott som all verksamhet bedrivs i samverkan med kollegor på akademin och forskningsprofilen samt olika företag och organisationer regionalt och nationellt.

Research ID: J-1472-2012

Akademia

Loop/Frontiers

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Böcker

Sundqvist, J., Baky, A., Björklund, A., Carlsson, M., Eriksson, O., Frostell, B., Granath, J. & Thyselius, L. (1999). Systemanalys av energiutnyttjande från avfall - utvärdering av energi, miljö och ekonomi : Översiktsrapport. Stockholm: IVL Svenska miljöinstitutet. 91 s. (IVL rapport B 1379) Länk [Mer information]

Doktorsavhandling

Eriksson, O. (2003). Environmental and Economic Assessment of Swedish Municipal Solid Waste Management in a Systems Perspective. Diss. (sammanfattning), 2003. Stockholm: KTH. x, 56 s. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Eriksson, O. (2010). Environmental technology assessment of natural gas compared to biogas. Natural Gas. Rijeka: INTECH. S. 127-146. 10.5772/9837 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)