Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Stephan Barthel

Stephan Barthel, professor i miljövetenskap.

Forskarpresentation

Stephan Barthel

Professor, docent i geospatial informationsvetenskap

Forskningsämne: Miljövetenskap

Professor Stephan Barthel leder utmaningsdriven forskning om gröna städer och om det civila samhällets roll för en klimatomställning. Han integrerar kunskapssystem för att stärka välfärdssamhällets resiliens under en samhällstransformation mot en fossilfri framtid. Han har också uppdraget att den akademiska forskningen ska leda till ökade transdisciplinära samarbeten och samskapande projekt med aktörer utanför akademin.

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Böcker

Barthel, S., Colding, J., Erixon, H., Ernstson, H., Grahn, S., Kärsten, C., Marcus, L. & Torsvall, J. (2013). Principles of Social Ecological Design : Case study Albano Campus, Stockholm. Stockholm: Architecture and Built Environment, KTH. 117 s. (Trita-ARK 2013:3) [Mer information]

Doktorsavhandling

Barthel, S. (2008). Recalling Urban Nature : Linking City People to Ecosystem Services. Diss. (sammanfattning), 2008. Stockholm: Systemekologiska institutionen. 33 s. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Hahn, T. & Barthel, S. (2023). Förord. FAIRTRANS Årsrapport 2021-2022. FAIRTRANS. S. 5-. Länk [Mer information]
Colding, J., Marcus, L. & Barthel, S. (2021). Promoting Partnership between Urban Design and Urban Ecology through Social-Ecological Resilience Building. <em>Urban Transition - Perspectives on Urban Systems and Environments</em>. InTech. 10.5772/intechopen.96642 [Mer information]
Isendahl, C., Smith, M., Stark, M., Sulas, F. & Barthel, S. (2020). Urban Ecology in the Ancient Tropics : Foodways and Urban Forms. The Routledge Handbook of Urban Ecology. London: Routledge. S. 13-23. [Mer information]
Isendahl, C. & Barthel, S. (2018). Archeology, history, and urban food security : Integrating cross-cultural and long-term perspectives. Routledge Handbook of Landscapes and Food. New York: Routledge. S. 61-73. 10.4324/9781315647692 [Mer information]
Colding, J. & Barthel, S. (2017). Resilience and Sustainable Development. Dreams and Seeds : The role of campuses in sustainable urban development. Stockholm: Stockholm Resilience Centre and Metropolia University of Applied Sciences. S. 28-29. Länk [Mer information]
Schewenius, M., Colding, J. & Barthel, S. (2017). Social-Ecological Integrated Planning and Design. Dreams and Seeds : The role of campuses in sustainable urban development. Stockholm: Stockholm Resilience Centre; Metropolia University of Applied Sciences. S. 47-49. Länk [Mer information]
Sinclair, P., Isendahl, C. & Barthel, S. (2016). Beyond Rhetoric : Towards a Framework for an Applied Historical Ecology of Urban Planning. The Oxford Handbook of Historical Ecology and Applied Archaeology. Oxford University Press. 10.1093/oxfordhb/9780199672691.013.34 [Mer information]
Andersson, E., Barthel, S., Borgström, S., Colding, J., Elmqvist, T., Folke, C. & Gren, A. (2016). Reconnecting cities to the biosphere : Stewardship of green infrastructure and urban ecosystem services. Sustainable Cities: Urban Planning Challenges and Policy. CRC Press. S. 29-45. [Mer information]
Barthel, S. (2014). Resilience. A Companion to Urban Anthropology. Oxford: Blackwell Publishing. S. 428-446. 10.1002/9781118378625.ch25 [Mer information]
Barthel, S., Parker, J., Folke, C. & Colding, J. (2014). Urban gardens : pockets of social-ecological memory. Greening in the Red Zone : Disaster, Resilience, and Community Greening Part II. Dordrecht: Springer Netherlands. S. 145-158. 10.1007/978-90-481-9947-1_11 [Mer information]
Elmqvist, T., Redman, C., Barthel, S. & Costanza, R. (2013). History of Urbanization and the Missing Ecology. Urbanization, Biodiversity and Ecosystem Services: Challenges and Opportunities : A Global Assessment. Dordrecht: Springer. S. 13-30. 10.1007/978-94-007-7088-1_2 [Mer information]
Sörlin, S., Barthel, S. & Ljungkvist, J. (2010). Innovative Memory and Resilient Cities : Echoes from Ancient Constantinople. The Urban Mind : Cultural and Environmental Dynamics. Uppsala: Uppsala University: Department of Archaeology and Ancient History. S. 391-405. Länk [Mer information]
Ljungkvist, J., Barthel, S., Finnveden, G. & Sörlin, S. (2010). The Urban Anthropocene : Lessons for Sustainability from the Environmental History of Constantinople. The Urban Mind : Cultural and Environmental Dynamics. Uppsala: Uppsala University: Department of Archaeology and Ancient History. S. 367-390. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)