Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Stephan Barthel

Stephan Barthel, professor i miljövetenskap.

Forskarpresentation

Stephan Barthel

Professor, docent i geospatial informationsvetenskap

Forskningsämne: Miljövetenskap

Professor Stephan Barthel leder utmaningsdriven forskning om gröna städer och om det civila samhällets roll för en klimatomställning. Han integrerar kunskapssystem för att stärka välfärdssamhällets resiliens under en samhällstransformation mot en fossilfri framtid. Han har också uppdraget att den akademiska forskningen ska leda till ökade transdisciplinära samarbeten och samskapande projekt med aktörer utanför akademin.

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Rapporter

Marcus, L., Barthel, S., Colding, J., Erixon, H., Ernstson, H., Grahn, S., Torsvall, J. & Kärsten, C. (2010). Q-book Albano 4 : Sustainability. Akademiska hus. 76 s. Länk [Mer information]
Barthel, S., Colding, J. & Ernstson, H. (2010). QBook4-Hållbarhet: Albano Resilient Campus. Stockholm: Akademiska hus. [Mer information]
Colding, J., Marcus, L., Barthel, S., Andersson, E., Gren, Å. & Borgström, S. (2013). Ekosystemtjänster i Stockholmsregionen : Ett underlag för diskussion och planering. Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR). 75 s. (Tillväxt, miljö och regionplanering 2013:3) Länk [Mer information]
Marcus, L., Colding, J. & Barthel, S. (2015). Pre-study report for development of a Stockholm node within Mistra Urban Futures. [Mer information]
Barthel, S., Colding, J., Andersson, E. & Schewenius, M. (2016). Campus Albano, Stockholm - Creating a social-ecological ‘best practices’ campus area in the Baltic region for supporting learning, innovation, and sense of community : In Live Baltic Campus: Inventory Reports. 16 s. Länk [Mer information]
Colding, J., Barthel, S., Andersson, E. & Schewenius, M. (2016). Inventory Report Live Baltic Campus. Central Baltic Interreg. [Mer information]
Samuelsson, K. & Barthel, S. (2016). Social-ekologisk stadsbyggnad : perspektiv på urban resiliens och hållbar utveckling. Gävle: Högskolan i Gävle. 9 s. Länk [Mer information]
Barthel, S., Colding, J., Schewenius, M. & Andersson, E. (2016). The Participatory design process that lead to the vision of Campus Albano : Live Baltic Science Report. Central Baltic Interreg. [Mer information]
Schewenius, M., Erixon-Aalto, H., Rawaf, R., Barthel, S., Colding, J. & Andersson, E. (2017). Science Report: Campus Albano : On integrated planning and social-ecological urban design. 40 s. [Mer information]
Barthel, S. (2021). Potentialer inom styrkeområdet Smarta Hållbara Städer och Samhällen. Region Gävleborg: 26 s. Länk [Mer information]
Colding, J., Sjöberg, S., Barthel, S., Svensson-Wiklander, M., Rex, A., Andersson, P. & Nordin, K. (2023). Rättviseperspektiv på digitaliseringens roll för omställning mot ett fossilfritt Sverige : Kunskapsunderlag. 6 s. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)