Forskarskola FontD

Forskarskola i naturvetenskapernas och teknikens didaktik för verksamma lärare och förskollärare (LicFontD)

Forskarskolan ingår i regeringens satsning på forskning och kompetenshöjning av lärare och förskollärare.

Vad innebär det att delta i denna satsning?

Den lärare som vill delta i satsningen går en licentiatutbildning på fyra år och jobbar samtidigt halvtid på sin ordinarie skolan. De lokala skolhuvudmännen står denna gång för hela lönen till sina deltagande lärare, med motivet att skolan får extra tilldelning för så kallade karriärtjänster. Intresserade lärare uppmanas att kontakta sin skolhuvudman för att diskutera ett tänkbart forskningsprojekt. För att bli antagen till utbildningen kommer det att krävas ett intyg från lärarens skolhuvudman.

När kommer utbildningen att starta?

Licentiandutbildningen planeras att starta vid höstterminsstarten 2015.
Sista ansökningsdag är 2015-03-15.

Forskningsområden vid Högskolan i Gävle

Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2015-02-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)