Forskningsområde för förskola

Barn i skogen

Naturvetenskapernas och teknikens didaktik för förskolan

I vår forskargrupp är vi intresserade att utveckla kunskapsområdet naturvetenskap och teknik på förskolan.

Vad är egentligen naturvetenskap och teknik på förskolan?
Vilken ämnesdidaktisk kompetens behöver förskolläraren för att stödja barnen i sitt lärande på förskolan?

Utgångspunkten i forskningen är den befintliga verksamheten och pedagogiken på förskolan och att man därifrån synliggör naturvetenskapligt och tekniskt lärande. Vi är också intresserade av frågor om genus/kön i relation till naturvetenskaplig/teknisk verksamhet i förskolan. 
Kontaktperson: Annica Gullberg, annica.gullberg@hig.se  tel. 026-648627

Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2015-02-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)