Forskningsområde för skola

Fysikdidaktik

Naturvetenskapernas didaktik med genusperspektiv

Är du intresserad av naturvetenskap, undervisning och genus? Vi bedriver bland annat forskning som handlar om hur en ökad genusmedvetenhet hos lärare kan förändra undervisningen i naturvetenskap. Ett sådant projekt drivs som utvecklingsarbete tillsammans med verksamma lärare på skolor i regionen, medan ett annat riktar sig mot lärarstudenter i lärarutbildningen. Vi ingår i en ämnesövergripande temagrupp som kallas "Genusperspektiv i skola och högre utbildning" som har deltagare från naturvetenskapliga ämnen, pedagogik och didaktik samt representanter från kommun och skola. Vi har även ett samarbete med Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet där vi ingår i deras excellensprogram GenNa ( se http://www.gender.uu.se ). Det innebär att du hos oss får möjlighet att ta del av och bedriva forskning i en kreativ miljö med många spännande projekt. Mer information om oss, vår forskning och om forskarutbildningen kommer snart att finnas tillgängligt på denna sida.
Kontaktperson: Anita Hussénius, anita.hussenius@hig.se, tel 026-64 82 66

Biologins ämnesdidaktik

Är du intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom biologididaktik? Ämnesdidaktik inom biologiämnet inkluderar till exempel frågor om vilka ämnesaspekter inom ett område som är centrala i undervisningen för att elever i olika åldrar ska utveckla begreppsuppfattningen. Det handlar även om undervisningsstrategier för att stimulera elevers lärande samt hur förmågor bedöms. Vid Högskolan i Gävle har ämnesdidaktiska utvecklings- och forskningsprojekt bedrivits med fotosyntesen i fokus, på högskolenivå samt mot gymnasiet och grundskolan. Just nu genomförs ett ämnesövergripande longitudinellt aktionsforskningsprojekt tillsammans med verksamma lärare, om kollegialt lärande rörande undervisning inom olika områden av biologi och matematik, från årskurs 1 till 6.
Kontaktperson: Eva Kellner,eva.kellner@hig.se,  tel. 026-648750

Matematikdidaktik

Är du intresserad av att utveckla och fördjupa dina kunskaper i matematik och matematikdidaktik? Vid Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö bedrivs sedan 2005 praxisnära forskning i matematik i perspektivet från förskolan till högskolan. Vår forskning har fokus på problem som uppstår vid övergång i matematik från gymnasieskolan till högskolan, lärandesvårigheter i matematik speciellt kopplade till matematisk begreppsbildning och begreppsdefinition.  

Vi ingår i en forskningsmiljö som kallas "Learning Studies - Praxisnära forskning i matematik". Vår grupp består för närvarande av tre aktiva forskare och en forskarstuderande i matematikdidaktik samt ett antal yrkesverksamma lärare som bedriver utvecklingsarbete inom vårt forskningsfält vid Högskolan i Gävle. Två av våra doktorander tog ut doktors- respektive licentiatexamen 2014.

Vi samarbetar med lärarutbildningar i Östra Finlands och Helsingfors universitet i Finland samt Shizuoka universitet i Japan. Vårt samarbete har lett till gemensam forskning och gemensamma publikationer. Det finns därmed goda möjligheter för forskare/lärare och forskarstuderande i vår grupp att få influenser från många olika forskningsfält.

Kontaktperson: Docent Iiris Attorps, iiris.attorps@hig.se, tel. 026 - 64 87 86

Om du vill prata med vår Lic-FontD doktorand Yukiko Asami Johansson e-post:  Yukiko.AsamiJohansson@hig.seTeknikdidaktik

Vill du förstå varför teknikämnet i grundskolan har en så undanskymd position? Vill du aktivt medverka till att tekniken i grundskolan utvecklas och blir ett betydelsefullt ämne i skolledares, lärares och elevers medvetande?

Forskning i teknikdidaktik är en ganska ung verksamhet i Sverige. Vid Högskolan i Gävle har vi byggt upp en teknikdidaktisk forskningsplattform och håller fortfarande på att utveckla den. Du kan vara med i den utvecklingen genom en forskarutbildning hos oss.

Inom forskarskolan TUFF (Teknikutbildning för framtiden) har 12 doktorander genomgått utbildning mot licentiatexamen. Tre av dessa doktorander har haft sina arbetsplatser vid HiG och två av dem handleddes direkt från HiG. Vid årsskiftet 2011/12 hade forskarskolan TUFF uppfyllt sitt uppdrag inom Lärarlyftet och avslutades formellt. Nu fokuserar vi på att knyta våra doktorander i teknikdidaktik till Lic-FontD (http://www.isv.liu.se/fontd/lic-fontd?l=sv), placerade och handledda från Gävle.

Passa på nu — din kompetens kommer att efterfrågas!

Kontaktperson: Professor Edvard Nordlander, enr@hig.se, tel 026-648806, 070-6421700
 
Om du vill prata med våra doktorander:
Håkan Ahlbom, hanahm@hig.se
Ylva Bjelksäter, ylabjr@hig.se
Jan Grenholm, jgm@hig.se

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2015-11-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)