Sök

Forskarskola Future-Proof Cities

Future-Proof Cities har fokus på hållbar stadsutveckling och bygger på en samhällsdialog om de utmaningar medelstora svenska städer står inför.

Logotype för företagsforskarskolan Future-Proof Cities

Forskning om hållbara städer

Företagsforskarskolan har fokus på hållbar stadsutveckling och projekten prioriterar medelstora städer. Det är en dialog där akademi i samverkan med näringsliv och samhällsplanering implementerar lösningar där hållbar utveckling är centralt. Forskarskolan har tio aktiva doktorander inom olika projekt.


FPC doktorander 2022

Aktuellt – vår nya ansökan

Forskarskolan har gått in med en ny ansökan för fler doktorander. Med anledning av detta finns en ny informationsfolder. Den hämtar du här Pdf, 370 kB..

Följ oss på LinkedIn!

Forskarskolan har en showcase på LinkedIn. Här berättar vi vad som händer i forskarskolan och delar med oss av intressant forskning som berör området. Följ och interagera gärna med oss på www.linkedin.com/showcase/futureproofcities.

Partners och finansiering

Företagsforskarskolan drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Högskolan Dalarna och Mälardalens universitet. Future-Proof Cities har beviljats medel av KK-stiftelsen i slutet av 2019 och forskarskolan startar under 2020.

Logotype för KK-stiftelsen.
Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-11-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)