Sök
Doktorand Caroline Nilsson

Caroline Nilsson

Doktorand i forskarskolan Future-Proof Cities

Forskarutbildningsämne: Miljövetenskap

Lärosäte: Högskolan i Gävle

Forskningsområde

Social hållbarhet och digitalisering - samhällsbyggnadsprocessens möjligheter och utmaningar att främja social hållbarhet genom digitalisering. I detta forskningsprojekt undersöks möjligheterna med att skapa mer socialt hållbara samhällen med hjälp av digitalisering samt de utmaningar som ett digitaliserat samhälle kan generera. Gavlefastigheters projekt kommer att användas i olika fallstudier

Verksamhet: Gavlefastigheter AB
Verksamhetens hemsida: www.gavlefastigheter.se
Handledare hos företaget: Susanne Blomdahl

Huvudhandledare

Johan Colding

Johan Colding
Professor i Miljövetenskap. Högskolan i Gävle

Biträdande handledare

Stephan Barthel. Högskolan i Gävle

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-03-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)