Gå till eugreenalliance
Sök
Ylva Gullberg

Esmeralda Frihammar

Doktorand i forskarskolan Future-Proof Cities

Forskarutbildningsämne: Geospatial Informationsvetenskap

Lärosäte: Högskolan i Gävle

E-post: Esmeralda.Frihammar@gastrikevatten.se
Telefon: 026-17 22 67

Forskningsområde

Forskningsprojektet har fokus på hållbar dagvattenhantering och analys av klimatrisker kopplade till översvämning och skyfall. För att öka vår kunskap om hur vi kan klimatanpassa våra VA-system på ett hållbart sätt, och få en bättre förståelse för hur vi kan skapa en mer hållbar dagvattenhantering. Kombinationen av att arbeta som VA-ingenjör och samtidigt forska är en bra förutsättning för att kunna bedriva forskning som är till nytta inom VA-branschen och för samhället i stort.

Verksamhet: Gästrike Vatten
Verksamhetens hemsida: www.gastrikevatten.se
Handledare hos företaget: Hanna Kulla

Huvudhandledare

Anders Brandt

Anders Brandt
Docent Geospatial informationsvetenskap, Högskolan i Gävle

Biträdande handledare

Nancy Joy Lim, lektor Geospatial informationbsvetenskap

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-06-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)