Sök
Parsa Javadi

Parsa Javadi

Doktorand i forskarskolan Future-Proof Cities

Forskarutbildningsämne: Energi- och miljöteknik

Lärosäte: Mälardalens universitet

Forskningsområde

Arbetet kommer att handla om digitalisering av byggnader för ökad flexibilitet och bättre inomhusklimat. Flexibilitet och variation i energianvändning har en ökad betydelse i energisystemet och för fastighetsbolagen. Arbetet kommer omfatta undersökning av ny digital teknik för att öka energieffektiviteten i byggnader och även hur man kontrollerar inomhusklimat för att möta kraven på människorna i byggnaderna. Projektet kommer att fokusera på det sociotekniska möjligheterna och hindren för flexibilitet och viljan hos de människor som använder byggnaderna, både från en digitalisering och social hållbarhetssynpunkt.

Verksamhet: Kfast
Verksamhetens hemsida: https://www.kfast.se/
Handledare hos företaget: Lukas Lundström, energy strategist

Huvudhandledare

Eva Thorin

Eva Thorin
professor och vice akademichef samt forskningsledare Akademin för ekonomi samhälle och teknik, Mälardalens universitet

Biträdande handledare

Terence Fell, Fredrik Wallin, Mälardalens universitet

Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-01-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)