Gå till eugreenalliance
Sök
Sara Svensson

Sara Svensson

Doktorand i forskarskolan Future-Proof Cities

Forskarutbildningsämne: Arbetslivsvetenskap

Lärosäte: Högskolan Dalarna/Mälardalens universitet

E-post: sss@du.se
Telefon: 0243-740 48

Forskningsområde

I projektet studeras förutsättningarna att arbeta gränsöverskridande för ökad social hållbarhet och minskad boendesegregation i den kommunala samhällsbyggnadsprocessen. Detta genom att specifikt utforska samspelet mellan olika professioner och yrkesgrupper i samhällsplaneringens vardagssituationer. I doktorandprojektet följs särskilt stadsutvecklingsprojektet Jakobsdalen i Borlänge kommun.

Verksamhet: Borlänge kommuns förvaltnings AB och strategi- och exploateringskontoret Borlänge kommun
Verksamhetens hemsida: www.borlange.se
Handledare hos företaget: Louise Nordström, verksamhetschef strategi- och exploateringskontoret, Borlänge kommun

Huvudhandledare

Susanna Toivonen

Susanna Toivanen
Professor i sociologi, Mälardalens universitet

Biträdande handledare

Roland Ahlstrand, Tina Forsberg, Tony Svensson, Högskolan Dalarna

Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-09-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)