Sök
Tarina Levin

Tarina Levin

Doktorand i forskarskolan Future-Proof Cities

Forskarutbildningsämne: miljövetenskap

Lärosäte: Högskolan i Gävle

Forskningsområde

Forskningsprojektet syftar till att öka kunskapen om fysisk planering och social hållbarhet i staden. Olika typer av stadsmiljöer studeras för att se hur design och process påverkar de som bor i, arbetar i eller besöker dessa miljöer.

Verksamhet: Gävle kommun, Övergripande Planering
Verksamhetens hemsida: https://www.gavle.se
Handledare hos företaget: Viveka Sohlén, Gävle kommun, Övergripande Planering.

Huvudhandledare

Stefan Sjöberg

Stefan Sjöberg
docent i socialt arbete, Högskolan i Gävle

Biträdande handledare

Stefan Barthel, Högskolan i Gävle

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-05-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)