Gå till eugreenalliance
Sök
Doktorand Thomas Jungell

Thomas Jungell

Doktorand i forskarskolan Future-Proof Cities

Forskarutbildningsämne: Miljövetenskap

Lärosäte: Högskolan i Dalarna

Forskningsområde

Forskningsprojektet syftar till att öka kunskapen om klimatpåverkan från fysisk planering och byggnation av nya flerbostadshus. Hur skiljer sig klimatbelastningen mellan val av olika byggsystem och material och vem har rådighet över valen och dess klimatpåverkan i byggprojekten?

Verksamhet: Kopparstaden
Verksamhetens hemsida: https://www.kopparstaden.se
Handledare hos företaget: Sandra Gossas, Bygg- och utvecklingschef på Kopparstaden, Susanna Karlevill, VD på Kopparstaden

Huvudhandledare

Marita Wallhagen
Docent i miljövetenskap, Högskolan i Gävle

Biträdande handledare

Ola Norrman Eriksson, Högskolan i Gävle, Mats Rönnelid och Linda Tufvesson, Högskolan Dalarna

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-12-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)