Sök
Ylva Gullberg

Ylva Gullberg

Doktorand i forskarskolan Future-Proof Cities

Forskarutbildningsämne: Miljövetenskap

Lärosäte: Högskolan i Gävle

Forskningsområde

Forskningsprojektet har fokus på att undersöka om lokala kretslopp och sammankoppling av systemen för energi, vatten och näringsämnen skulle kunna bidra till en mer hållbar och resilient stadsutveckling.

Verksamhet: Knivsta kommun, Utvecklingsprogram Knivsta 2035
Verksamhetens hemsida: https://knivsta.se/knivsta2035
Handledare hos företaget: Kent Ryberg, Pelle Mikaelsson, Knivsta kommun

Huvudhandledare

Ola Norrman Eriksson

Ola Norrman Eriksson
Professor i Miljövetenskap, Högskolan i Gävle

Biträdande handledare

Zhao Wang, Högskolan i Gävle, Tony Svensson, Högskolan Dalarna

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-03-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)