Doktorander sökes

Vill du vara med och öka kunskapen om hållbar stadsutveckling i små och medelstora städer? Vi söker företagsdoktorander och en till doktorandtjänst kommer att utlysas.

Logotype för forskarskolan Future-Proof Cities

Forskarskolan Future-Proof Cities söker nu doktorander som anställs på ett företag men också är knutna till ett lärosäte för sin doktorandutbildning.

Så här söker du till forskarskolan

Du söker din plats endera hos de företag eller ett lärosäte som samarbetar inom forskarskolan. Tillträde till anställningen sker från den 1 september 2020. Här presenteras industridoktorandprojekten där även en ytterligare tjänst kommer att utlysas.


Högskolan Dalarna

Inga tjänster tillgängliga.

Mälardalens Högskola

Inga tjänster tillgängliga.

För vidare information om projekt och anställning

Som anställd företagsdoktorand i FPC ska tiden främst ägnas åt forskarutbildning (80%) men medverkan i företagets övriga verksamhet ingår också (20%). Läs mer vad din ansökan ska innehålla i respektive annons.

Ytterligare upplysningar lämnas av biträdande programdirektör för FPC:
Högskolan i Gävle: Mathias Cehlin, mathias.cehlin@hig.se, 072-299 53 52
Högskolan Dalarna: Ewa Wäckelgård, ewc@du.se, 070-167 9101
Mälardalens Högskola: Eva Thorin, eva.thorin@mdh.se, 021-101564
eller forskarstudierektor Kourosh Tatar, kourosh.tatar@hig.se, 073-2750312.

Kurspaket under doktorandstudierna

Doktoranderna deltar i forskarskolans kurspaket och ytterligare doktorand- och masterkurser på de tre lärosätena. Doktoranderna kommer aktivt att delta i forskning och utveckling i sina projekt och vara placerade både på ett företag och på ett lärosäte. Anställning som industridoktorand ger goda möjligheter att delta i intressant forskning som blir direkt nyttiggjord i företag och skapa nätverk inom både akademi och näringsliv.

Om forskarskolans projekt och forskningsområden

Forskarskolan har fyra övergripande forskningsområden som formar de projekt som ingår i Future-Proof Cities:

  1. Sociala hållbarhetsaspekter utifrån invånarnas perspektiv
  2. Digitala och tekniska klimatlösningar för resiliens inom kritiska infrastrukturer för
  3. Styrning och planering för urban resiliens
  4. Metoder och verktyg för samskapande

Samtliga projekt länkas till flera av områden men har olika tyngdpunkt beroende på forskningsfrågan hos näringslivet. Projekten i FPC är riktade mot viktiga frågeställningar i gränsområdet mellan olika aktörers affärsmässiga ansvarsområden för att hitta allmännyttiga lösningar för medborgare i medelstora städer.

Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-08-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)