Sök

Organisation inom forskarskolan

Här presenteras organisationen inom forskarskolan, som leds av Högskolan i Gävle i samarbete med Högskolan Dalarna och Mälardalens universitet.

Inom forskarskolan finns följande grupper och ansvarsområden. Projektet har även en internationell referensgrupp, en grupp för näringslivet samt olika projektgrupper.

Diagram över forskarskolan Future-proof Cities organisation

Styrgrupp

Styrgruppen ansvarar för att forskarskolan drivs i linje med den, av KK-stiftelsen, beviljade ansökan samt de samverkansavtal som finns mellan medverkande högskolor. Målet är också att ge forskarskolan en tydlig roll i olika nätverk som arbetar med hållbar stadsutveckling. Styrgruppen utses av vicerektor vid Högskolan i Gävle.

Thomas Nylund – VD Effen Konsult, Tekn. Dr. h.c., ordförande
thonyl@live.se

Stephan Barthel – Docent, forskningsledare Högskolan i Gävle
stephan.barthel@hig.se

Mats Rönnelid – Professor, Högskolan Dalarna
mrd@du.se

Fredrik Wallin – Universitetslektor, Mälardalens universitet
fredrik.wallin@mdh.se

Kristina Birath – Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, Eskilstuna kommun
kristina.birath@eskilstuna.se

Magnus Höijer – Sektorschef Välfärd, Gävle kommun
magnus.hoijer@gavle.se

Linda Nilsson – Verksamhetschef Plan- och markavdelningen, Borlänge kommun
linda.nilsson1@borlange.se

Karin Ahlström – Doktorand FPC
karin.ahlstrom@mdu.se


Ledningsgrupp

Ledningsgruppen leds av programdirektören och ansvarar för att driva forskarskolan och ta fram samt genomföra kurserna som ingår i forskarkolan. Gruppen har även ansvar för avtal mellan högskolorna samt mellan medverkande företag och att tillse att dessa följs.

Patrik Thollander – Professor, programdirektör Högskolan i Gävle
patrik.thollander@hig.se

Johan Colding – Docent, Högskolan i Gävle
johan.colding@hig.se

Chris Bales – Professor, biträdande programdirektör Högskolan dalarna
cba@du.se

Eva Thorin Professor, biträdande programdirektör Mälardalens universitet
eva.thorin@mdh.se

Kourosh Tatar – Universitetslektor, forskarstudierektor Högskolan i Gävle
kourosh.tatar@hig.se

Emma Björkenstam – Näringslivskoordinator, Gavlefastigheter
emma.bjorkenstam@byggdialog.se

Anna Näsman – Kommunikationsansvarig, Högskolan i Gävle
anna.nasman@hig.se


Kansli och administrativt stöd

Eva Wännström – Administratör, Högskolan i Gävle
eva.wannstrom@hig.se

Malin Ekeberg – Controller, Högskolan i Gävle
malin.ekeberg@hig.se

Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)