Organisation inom forskarskolan

Här presenteras organisationen inom forskarskolan, som leds av Högskolan i Gävle i samarbete med Högskolan Dalarna och Mälardalens högskola.

Inom forskarskolan finns följande grupper och ansvarsområden. I projektet finns även en internationell referensgrupp, en grupp för näringslivet och olika projektgrupper.

Diagram över forskarskolan Future-proof Cities organisation

Styrgrupp

Styrgruppen ansvarar för att forskarskolan drivs i linje med den av KK-stiftelsen beviljade ansökan samt de samverkansavtal som finns mellan medverkande högskolor. Målet är också att ge forskarskolan en tydlig roll i olika nätverk som arbetar med hållbar stadsutveckling. Styrgruppen utses av vicerektor hos Högskolan i Gävle.

Thomas Nylund – VD Effen Konsult, Tekn. Dr. h.c., ordförande
thonyl@live.se

Stephan Barthel – Docent, forskningsledare Högskolan i Gävle
stephan.barthel@hig.se

Mats Rönnelid – Professor, Högskolan Dalarna
mrd@du.se

Fredrik Wallin – Universitetslektor, Mälardalens högskola
fredrik.wallin@mdh.se

Kristina Birath – Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, Eskilstuna kommun
kristina.birath@eskilstuna.se

Magnus Höijer – Sektorschef Välfärd, Gävle kommun
magnus.hoijer@gavle.se

Linda Nilsson – Verksamhetschef Plan- och markavdelningen, Borlänge kommun
linda.nilsson1@borlange.se

Caroline Nilsson – Doktorand FPC
caroline.nilsson@gavlefastigheter.se


Ledningsgrupp

Ledningsgruppen leds av programdirektören och är ansvarig för att driva forskarskolan och för att ta fram och genomföra kurserna som ingår i forskarkolan. Gruppen har även ansvar för avtal mellan högskolorna samt mellan medverkande företag och att tillse att dessa följs.

Patrik Thollander – Professor, programdirektör Högskolan i Gävle
patrik.thollander@hig.se

Johan Colding – Docent, Högskolan i Gävle
johan.colding@hig.se

Chris Bales – Professor, biträdande programdirektör Högskolan dalarna
cba@du.se

Eva Thorin Professor, biträdande programdirektör Mälardalens högskolan
eva.thorin@mdh.se

Kourosh Tatar – Universitetslektor, forskarstudierektor Högskolan i Gävle
kourosh.tatar@hig.se

Emma Björkenstam – Näringslivskoordinator, Gavlefastigheter
emma.bjorkenstam@gavlefastigheter.se

Anna Näsman – Kommunikationsansvarig, Högskolan i Gävle
anna.nasman@hig.se


Kansli och administrativt stöd

Eva Wännström – Administratör, Högskolan i Gävle
eva.wannstrom@hig.se

Malin Ekeberg – Controller, Högskolan i Gävle
malin.ekeberg@hig.se

Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2021-03-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)