Forskarskolan Reesbe

Reesbe (resurseffektiva energisystem i den byggda miljö) är en företagsforskarskola som drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Mälardalens Högskola och Högskolan Dalarna.

Företagsforskarskolan är ett initiativ som genomförs i nära samarbete  med företag i de tre regionerna Gävleborg, Dalarna och Mälardalen och finansieras av KK-stiftelsen tillsammans med deltagande företag.

Nyheter

 

Slutseminarium för Ricardo

Ricardo Ramirez Villegas, doktorand inom Reesbe vid Högskolan i Dalarna och Byggpartner AB, håller slutseminarium tisdagen den 3/3 2020 kl 09:00-10:30 via zoom.

https://hig-se.zoom.us/j/784831714

Avhandlingens arbetstitel: ”Energy efficient renovation from a life cycle perspective – A Swedish case study”

Forskarutbildningsämne: Energisystem

Extern granskare: universitetslektor Sofia Lidelöw, Luleå Tekniska Universitet

Huvudhandledare: prof. Ola Eriksson, Högskolan i Gävle

Biträdande handledare: prof. Thomas Olofsson, Umeå Universitet

Seminariet hålls på engelska.

Seminariet inleds med en presentation av avhandlingsarbetet under c:a 20 minuter. Därefter leder den externa granskaren en kritisk diskussion med doktoranden under 30-45 minuter. Resterande del av seminariet (minst 30 minuter) är öppet för frågor och synpunkter från i första hand forskningsledaren, ämnesansvarig och ämnets professorer och i andra hand övriga deltagare.

Välkomna!


Publicerad av: Eva Wännström Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-02-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)