Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarskolan Reesbe

Reesbe (resurseffektiva energisystem i den byggda miljö) är en företagsforskarskola som drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Mälardalens Högskola och Högskolan Dalarna.

Företagsforskarskolan är ett initiativ som genomförs i nära samarbete  med företag i de tre regionerna Gävleborg, Dalarna och Mälardalen och finansieras av KK-stiftelsen tillsammans med deltagande företag.

Nyheter

Grattis till doktorshatten Harald Andersson!

Högskolan i Gävle 6/12-2022


På bilden syns även huvudhandledare Mathias Cehlin och biträdande handledare Bahram Moshfegh

 

Grattis till doktorshatten Martin Warneryd!

Högskolan Dalarna, Borlänge 24/11-2022


Disputation Martin Warneryd

Datum: 24 november 2022 kl. 13

Plats: Campus Borlänge

Lokal: B-322, zoom: https://du-se.zoom.us/j/64610489920

Respondent: Martin Warneryd

Opponent: docent Dick Magnusson, Linköpings universitet

Betygsnämnd: prof. Filip Johnsson, Chalmers, prof. Jouni Juntunen Vasa universitet, Ingrid Johansson Mignon, Chalmers

Ersättare betygsnämnd: docent Carl Olsmats, Högskolan Dalarna

Ordförande akten: Ewa Wäckelgård

Huvudhandledare: Eva Thorin

Handledare: Kersti Karlstorp och Ewa Wäckelgård

Kontaktperson: Ewa Wäckelgård

VÄLKOMMEN!


Disputation Harald Andersson

Dag: Tisdag 6 december 2022
Tid: 09:15 -

Plats: Sal 99:131, Högskolan i Gävle

zoom: https://hig-se.zoom.us/j/66540485542?from=addon

Titel: Optimization of Confluent jets ventilation with varible airflow / Optimering av confluent jet ventilation med variabelt luftflöde

Huvudhandledare: Mathias Cehlin, docent Högskolan i Gävle

Biträdande handledare: Bahram Moshfegh, professor Högskolan i Gävle

Ordförande: Gunilla Mårtensson, Akademichef ATM, professor Högskolan i Gävle

Opponent: Roland Gårdhagen, Dr, Linköpings Universitet

Betygsnämnd:

Sture Holmberg, professor KTH – Arkitektur och samhällsbyggnad

Hazim Awbi, professor Reading University – School of Construction Management and Engineering

Thomas Olofsson, professor Umeå Universitet

Reservledamot: Ewa Wäckelgård, professor, Högskolan Dalarna

Välkommen!

 

Reesbe avslutningsmöte 16–17 maj 2022.

Hjärtligt välkomna till Reesbes avslutningsmöte på Stockholm Waterfront den 16–17 maj i Stockholm.

Nu kan vi äntligen genomföra avslutningsmötet, drygt 2 år uppskjutet!
Vi träffas alla gemensamt en sista gång där huvudfokus är på de som varit samt är doktorander inom Reesbe/Reesbe+.

Dag 1 får berättar Reesbe-doktorerna om vad de gör nu efter examen och Reesbe+-doktoranderna om sin pågående forskning och framtida planer.

Dag 2 summerar vi skolan; vad har hänt, vad har vi gjort, vad händer nu, t.ex. Future-Proof-Cities, kompetenscentrumen Resilient och SOLVE och hur ni doktorer och blivande doktorer kan fortsätta delta i forskning i nuvarande och kommande yrkesverksamhet.

Vi börjar dag 1 med lunch kl. 12:00 (förutom styrelsen som har möte 11:00–12:00) och avslutar dag 2 med lunch kl. 12:00.

 

Grattis till vår licentiat Bojana Petrovic!

Högskolan Dalarna, Borlänge, 2 september 2021

 

 

 

 

 

Grattis till doktorshatten Joao Gomes

27 augusti 2021, Högskolan i Gävle


 

 

Licentiatseminarium för Bojana Petrovic

Torsdagen den 2 september 2021 kl 13:00 vid Högskolan Dalarna, Borlänge


Lokal: B322, zoom https://du-se.zoom.us/j/6791144226

Titel: Life cycle assessment and life cycle cost analysis of a single-family house

Ordförande: TeknDr Ulf Larsson, Avdelningschef, Högskolan i Gävle

Opponent: Docent Åsa Wahlström, Chalmers Industriteknik (CIT Energy Mangament)

Handledare: Professor Ola Norrman-Eriksson, Högskolan i Gävle

Välkommen!


Disputation för Joao Gomes

Fredagen den 27 augusti 2021 kl 10:15 i sal 13:302 vid Högskolan i Gävle.


Zoom-länk: https://hig-se.zoom.us/j/66977527887?from=addon

Titel: Karakterisering av stationära koncentrerade solvärme-solel hybrider/ Characterization of Stationary Concentrating Photovoltaic-Thermal Solar Collectors

Ordförande: Gunilla Mårtensson, Professor, Akademichef ATM
Opponent: Heimo Zinko, Professor, Linköpings Universitet

Betygsnämnd:

Arne Roos, Professor, Uppsala Universitet

Simun Furbo, Professor, Danmarks Tekniska Universitet

Daniel Rönnow, Professor, Högskolan i Gävle

Huvudhandledare: Björn Karlsson, Professor, Högskolan i Gävle

Biträdande handledare: Mats Rönnelid, Professor, Högskolan Dalarna

Välkommen!

Grattis till vår licentiat Jakob Carlander

Onsdag 9 juni 2021, Högskolan i Gävle

Licentiatseminarium för Jakob Carlander

Du är varmt välkommen på Jakob Carlanders licentiat­seminarium inom ämnet energisystem vid HiG.

Titel: On the Effect of Occupant Behavior and Internal Heat Gains on the Building’s Energy Demand - A case study of an office building and a retirement home

Länk till avhandling Pdf, 7 MB.

Plats: https://hig-se.zoom.us/j/66823319212?from=addon, 

Sal 13:111 (Stora Jadwigasalen)

Tid: 10:15, 2021-06-09

Opponent: Sture Holmberg, KTH

Examinator: Hans Wigö, HiG

Handledare: Bahram Moshfegh, Jan Akander, Shahnaz Amiri, HiG

Pga. covid-19 finns det möjlighet att delta både på plats och via Zoom länk. Antalet deltagare på plats är däremot mycket begränsat!

Om du vill delta som åhörare på plats vid licentiatseminariet, anmäl dig till Eva Wännström på ewm@hig.se senast den 4 juni 2021.


 

Grattis till vår licentiat Georgios Foskolos

5 mars 2021, Mälardalens Högskola


Grattis till doktorshatten Ricardo Ramírez Villegas

24 februari 2021, Borlänge

Licentiatseminarium för Georgios Foskolos

Titel: Current harmonic modeling of aggregated electric vehicle loads in the low voltage grid

Dag: Fredag 5 mars 2021

Tid: 09:00

Plats: Zoom Meeting or R3-131 Mälardalen University, Västerås
https://mdh-se.zoom.us/j/68271455703?pwd=RUk2cWlGRk95MWpOaUZqVXE3UXltdz09

Password: 771495

Opponent: Prof. Lennart Söder (KTH)

Examinator: Prof. Lennart Söder (KTH) , Prof. Jan Isberg (UU), Dr. Valentina Zaccaria (MDH) samt reserv Adj. Prof. Lennart Harnefors (KTH)

Handledare: Professor Erik Dahlquist, bihandledare: Dr. Fredrik Wallin

Pga. covid-19 finns det möjlighet att delta både på plats och via Zoom länk. Antalet deltagare på plats är däremot mycket begränsat!

Om du vill delta som åhörare på plats vid licentiatseminariet, anmäl dig till Madeléne Westerbergmadelene.westerberg@mdh.se senast den 24 februari 2021.

länk till avhandlingen: https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1521978

 

Disputation 24 februari 2021

Varmt välkommen på Ricardo Ramírez Villegas disputation inom ämnet energisystem på HiG.

Titel: Energy efficient renovation in a life cycle perspective – A case study of a Swedish multifamily-building

Plats: HDa Borlänge, B322 (sänds också via Zoom (https://du-se.zoom.us/j/6791144226)

Tid: Onsdag 24 februari 2021, kl. 13:00

Opponent: Senior Researcher Harpa Birgisdottir, Aalborg University

Betygsnämnd:

Adj. Prof. Erik Dotzauer, Stockholm Exergi AB/Högskolan i Gävle

Prof. Folke Björk, Kungliga Tekniska Högskolan

Prof. Ambrose Dodoo, Linnéuniversitetet

Prof. Eva Thorin (Reserv), Mälardalens Högskola

Handledare: Prof. Ola Eriksson, HiG; Prof. Thomas Olofsson, Umeå Universitet

Ordförande: Ewa Wäckelgård, Prof. Högskolan i Gävle

Pga. covid-19 finns det möjlighet att delta både på plats och via Zoom länk. Antalet deltagare på plats är däremot mycket begränsat!

Om du vill delta som åhörare på plats vid disputationen, anmäl dig till Anette Lenne på ale@du.se senast den 17 februari 2021.


 

Grattis till vår Licentiat Hossein Bakhtiari

12 november 2020, Högskolan i Gävle

Grattis till doktorshatten Tina Lidberg!

6 november 2020, Högskolan Dalarna, Borlänge.

Grattis till vår nya licentiat Anna-Lena Lane vid Högskolan i Gävle!

28 oktober 2020

Spikning: Ny avhandling av Tina Lidberg vid Akademin för teknik och miljö

Spikning av doktorsavhandlingen “Building Energy Efficiency Measures in District Heating Systems" av Tina Lidberg vid Akademin för teknik och miljö.

Datum: 28 oktober
Tid: 12:15
Plats: Forskarhörnan, Högskolan i Gävle

Zoom: https://hig-se.zoom.us/j/64331029842

Välkomna!


Hossein Bakhtiari försvarar sin licentiatuppsats


Datum
: Torsdagen den 12 november 2020 kl 10:00
Plats: Högskolan i Gävle, sal 33:203 samt via Zoom.
Zoom-länk: https://hig-se.zoom.us/j/9368564101

Titel: Evalutation of Thermal Comfort and Night Ventilation in a Historic Office Building in Nordic Climate Pdf, 5 MB.

  • Ordförfarande och examinator: Ewa Wäckelgård
  • Opponent: Patrik Rohdin
  • Huvudhandledare: Mathias Cehlin
  • Biträdande handledare: Jan Akander
  • Biträdande handledare: Abolfazl Hayati

Anmälan: om du vill anmäla dig som åhörare i sal 33:203, anmäl dig till Eva Wännström (ewm@hig.se) senast 5 november 2020.

Välkommen!

Tina Lidberg försvarar sin doktorsavhandling

Tina Lidberg försvarar sin doktorsavhandling "Building Energy Efficient Measures in District Heating Systems" den 6 november 2020 kl 13:00 på Högskolan Dalarna, Campus Borlänge.

Opponent: Erik Dahlquist, Mälardalens högskola

Betygsnämnd:

Erik Dotzauer, Stockholm Exergi AB

Viktoria Martin, KTH

Sven Werner, Högskolan i Halmstad

Mats Rönnelid (reserv) , Högskolan Dalarna


Plats: Högskolan Dalarna Campus Borlänge, Röda vägen 3, Borlänge, sal B322

zoom: https://du-se.zoom.us/j/6791144226

Anmälan görs till Annette Lenne (HDa) per mail: ale@du.se


Anna-Lena Lane försvarar sin licentiatuppsats

Torsdagen den 29 oktober 2020 kl 10:00.

Plats: Gävle, HiG, sal 99:131 + zoom:

https://hig-se.zoom.us/j/69600187876


Titel: Building related renewable electricity production with storage and energy-efficient buildings

- Exploring barriers, drivers and quality assurance

Länk till avhandling:

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-33402


Opponent: Professor Thomas Olofsson , Umeå Universitet

Examinator: Professor Björn Karlsson, Högskolan i Gävle

Reservexaminator: Docent Per Jernberg, Högskolan i Gävle

Anmälan: om du vill anmäla dig som åhörare i sal 99:133, anmäl dig till Eva Wännström (ewm@hig.se) senast 25 oktober.

Välkommen!

Grattis till vår licentiat Jessika Steen Englund vid Högskolan i Gävle!

Licentiatseminarium för Jessika Steen Englund 25/9-20, HiG

Grattis till vår nya licentiat Martin Warneryd!

8 juni 2020, Högskolan Dalarna

Grattis till doktorshatten Corey!

8 september 2020, Högskolan Dalarna

Grattis till doktorshatten Lukas!

10 september 2020, Mälardalens högskola, Västerås

Corey Blackman försvarar sin doktors­avhandling

Corey Blackman vid akademin för ekonomi, samhälle och teknik försvarar sin doktorsavhandling ”Evaluation of Modular Thermally Driven Heat Pump Systems” den 8 september 2020 klockan 9.15 på Högskolan Dalarna.


Betygsnämnden består av lektor Zacharie Tamainot-Telto, University of Warwick, professor Ulrike Jordan, Kassel University och professor Andrew Martin, KTH. Opponent är professor Christian Schweigler, Munich University of Applied Sciences.

Coreys Fulltext avhandling Pdf, 3 MB.

Anmälan

Om du vill delta som åhörare vid disputationen, anmäl dig till Annette Lenne på ale@du.se senast den 4 september 2020.

Uppge om du vill delta på plats i salen (sal 322 vid Campus Borlänge, Rödavägen 3, Borlänge) eller via länk. Ange också det för- och efternamn du vill använda om du deltar via länk.

Välkommen!

Lukas Lundström försvarar sin doktorsavhandling

Lukas Lundström vid akademin för ekonomi, samhälle och teknik försvarar sin doktorsavhandling ”Probabilistic Calibration of Building Energy Models” den 10 september klockan 10 (lokal Milos) på Mälardalens högskola i Västerås. Det går också att följa detta digitalt via Zoom.

Betygsnämnden består av professor Natasa Nord, Norwegian University of Science and Technology, professor Joakim Widén, Uppsala universitet och professor Sture Holmberg, KTH. Opponent är professor Angela Sasic, Chalmers tekniska högskola.

Lukas fulltext avhandling Pdf, 3 MB.

Anmälan för att delta digitalt

Om du vill delta som åhörare vid disputationen via Zoom, anmäl dig till Lukas.Lundstrom@kfast.se.

Välkommen!

Jessika Steen Englund försvarar sin licentiatuppsats

Jessika Steen Englund vid Akademien för teknik och miljö försvarar sin licentiatuppsats

"Prediction of Energy Use of a Swedish Secondary School Building - Building Energy Simulation, Validation, Occupancy Behaviour and Potential Energy-Efficiency Measures"

Torsdagen den 25 september kl 13:00 i sal 99:133 vid Högskolan i Gävle.

Seminariet kommer att sändas via zoom: https://hig-se.zoom.us/j/69771379232


Jessikas fulltext avhandling


Betygsnämnd: Opponent Tomas Persson docent, tekn.dr, universitetslektor inom energiteknik vid Högskolan Dalarna.

Ordförande och examinator är Professor Björn Karlsson vid Högskolan i Gävle.

Anmälan

Om du vill delta som åhörare (sal 99:133) vid licentiatseminariet, anmäl dig till Eva Wännström, ewm@hig.se senast den 18 september 2020.

Välkommen

Licentiatseminarium för Martin Warneryd

Martin Warneryd försvarar sin licentiatuppsats i energi- och miljöteknik

Martin Warneryd försvarar sitt licentiatarbete “ The social power grid – the role of institutions for decentralizing the electricity grid” den 8 juni klockan 9.15 på på Högskolan Dalarna.

Betygsnämnd: Docent Cajsa Bartusch, Uppsala universitet och doktor Frank Fiedler, Högskolan Dalarna. Opponent är Tomas Kåberger, affilierad professor vid Environmental Systems Analysis/Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola.

Anmälan

Om du vill delta som åhörare vid disputationen, anmäl dig till Annette Lenne på ale@du.se senast den 4 juni 2020.

Uppge om du vill delta vid Högskolan Dalarna i Borlänge eller via länk. Ange också det för- och efternamn du vill använda om du deltar via länk.

Välkommen!


Slutseminarium för Ricardo

Ricardo Ramirez Villegas, doktorand inom Reesbe vid Högskolan i Dalarna och Byggpartner AB, håller slutseminarium tisdagen den 3/3 2020 kl 09:00-10:30 via zoom.

https://hig-se.zoom.us/j/784831714

Avhandlingens arbetstitel: ”Energy efficient renovation from a life cycle perspective – A Swedish case study”

Forskarutbildningsämne: Energisystem

Extern granskare: universitetslektor Sofia Lidelöw, Luleå Tekniska Universitet

Huvudhandledare: prof. Ola Eriksson, Högskolan i Gävle

Biträdande handledare: prof. Thomas Olofsson, Umeå Universitet

Seminariet hålls på engelska.

Seminariet inleds med en presentation av avhandlingsarbetet under c:a 20 minuter. Därefter leder den externa granskaren en kritisk diskussion med doktoranden under 30-45 minuter. Resterande del av seminariet (minst 30 minuter) är öppet för frågor och synpunkter från i första hand forskningsledaren, ämnesansvarig och ämnets professorer och i andra hand övriga deltagare.

Välkomna!


Publicerad av: Eva Wännström Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-12-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)