Gå till eugreenalliance
Sök

Corey Blackman

Corey har utbildat sig till civilingenjör med inriktning på solenergisystem vid Universidad de Oriente, i Kuba. Han har även en masterexamen från Kungliga Tekniska Högskola i hållbar energiteknik med fokus på värme, kyla och ventilation i byggnader. Han har 5 års arbetslivserfarenhet inom områdena energieffektivisering, fotovoltaiska och termiska solenergisystem och värmepumpteknik. Nu arbetar han sedan 3 år tillbaka som utvecklingsingenjör på den svenska företaget ClimateWell som är leverantör av komponenter till termiska värmepumpar. 

Corey Blackmans Publikationer


Tina_lidberg

Corey Blackman

Doktorand: Högskolan Dalarna

Företag: Climate Well

E-post:corey.blackman@climatewell.comProjektbeskrivning:

"Kostnadseffektiv optimering av termiska värmepumpsystem"

Omkring 40 % av energianvändningen i EU-länderna sker i byggnader för uppvärmning, nedkylning och varmvattenberedning. Men trots gynnsamma energibesparingsmöjligheter är användandet av solenergi året om fortfarande underutnyttjad. Den höga initialkostnaden och bristande kunskap om systemimplementering är några av orsakerna.

För att förbättra kostnadseffektivitet och användning av solvärme- och kylsystem efterfrågar marknaden små och medelstora standardiserade solvärme- och kylsystempaket med ”plug-and-function”. Corey har i sitt forskningsarbete undersökt möjligheten till att utveckla ett integrerat flerfunktionssystem som kan utnyttjas under årets alla tolv månader.

Den centrala frågan var om en modulär värmedriven (sorptionsvärme) värmepump som integrerats direkt i en solfångaren kunde utveckla kostnadseffektiva prefabricerade solvärme- och kylsystempaket?

I forskningsarbetet studerades sorptionsvärmepumpintegrerade solfångares prestanda, användningen av dem i solvärme- och kylsystem och energi- och kostnadsbesparingspotentialen i en värme- och kylanläggning. Experimentella utvärderingar genomfördes för laboratorieskala prototyper av den moduläravärmepumpen och även ett fullskaligt system under utomhusförhållanden. Dessutom har simuleringar av systemenergi- och kostnadsbesparingspotentialer gjorts för olika systemstorlekar under ett år för ett 140 m2 enfamiljshus i Spanien.

Uppmätt solenergi till kylenergi energiomvandlingseffektivitet (solkyla COP) var mellan 0,17 och 0,19, med en elektrisk kylning COP på 10,6. Med dessa värden, visar simuleringar för ett år att det kan leda till potentiella kostnadsbesparingar på 386 € per år för en 20m2 anläggning. Resultaten av de utförda undersökningarna visar alltså att den sorptionsvärmepumpintegrerade solfångaren har lovande utsikter att bli en konkurrenskraftig teknik för utvecklingen av solvärme- och kylanläggningar.

Under de kommande åren kommer studier att genomföras för att jämföra det termiskt drivna värmepumpssystemet med andra solvärme- och kylsystem. Benchmarking av systemtyper kommer att genomföras med utvärdering av olika konfigurationer, applikationer och klimatförhållanden. Dessutom kommer tekno-ekonomiska analyser av den nuvarande sorptionsvärmepumpintegrerade solfångaren i en värme- och kylanläggning utökas. Dessa studier kommer att involvera litteratur- och forskarstudier om energibelastningar, energisystemkrav och driftsparametrar i byggnader.

Corey Blackmans Artiklar


Handledare

Eva Thorin

Lektor: Mälardalens Högskola

E-post: eva.thorin@mdh.se


Bitr. Handledare

Chris Bales

Lektor: Högskolan Dalarna

E-post: cba@du.se


Mentor

Göran Bolin

Företag: Climate Well

E-post: goran.bolin@climatewell.com


Publicerad av: Eva Wännström Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-04-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)