Gå till eugreenalliance
Sök

David Larsson

David har utbildat sig till civilingenjör i maskinteknik vid Mälardalens Högskola i Västerås och Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm, med inriktning energiteknik/kraft och värme. Efter att ha varit verksam i tio år inom områdena energi och transporter är han nu konsultchef på Solkompaniet som är en av landets största leverantörer av solcellsanläggningar.

Tina_lidberg

David Larsson

Doktorand: Mälardalens Högskola

Företag: Solkompaniet

E-post: david.larsson@solkompaniet.se


Projektbeskrivning:

"Klimatnyttig renovering av Sveriges flerbostadshus"

Detta doktorandprojekt har jämfört klimatnyttan med energieffektiviseringsåtgärder som fokuserar på el respektive värme i flerbostadshus och kommit fram till att klimatnyttan är stor när man sparar el, men osäker när man sparar värme.

Vidare har David jämfört potentialen för att spara fastighetsel i flerbostadshus med potentialen att producera el med takmonterade solceller. Resultaten visar att solceller har lika stor potential som alla eleffektiviseringsåtgärder tillsammans, omkring 14 kWh/m2, Atemp i de studerade fastighetsbestånden.

Han uppskattar också att solcellspotentialen kan omkring fördubblas när man bygger nytt eller renoverar – genom att taken från början planeras för solceller. Vid sidan av doktorandarbetet har David även deltagit i två forskningsprojekt som syftat till att utveckla lösningar för kostnadseffektiv byggnation av solcellstak vid nyproduktion och renovering – genom att använda prefabricerade takelement där solcellerna monteras i fabrik. I början av 2018 valde David att avbryta sina forskarstudier och i stället arbeta vidare med utveckling och konsulttjänster på Solkompaniet.

En populärvetenskaplig sammanfattning av Davids resultat finns publicerad på LinkedIn

 

David Larssons Publikationer

 

Handledare

Bengt Stridh

Gästforskare: Mälardalens Högskola

E-post: bengt.stridh@mdh.se


Bitr. Handledare

Jinyue Yan

Professor: Mälardalens Högskola

E-post: jinyue.yan@mdh.se


Bitr. Handledare

Pietro Campana

Lektor: Mälardalens Högskola

E-post: pietro.campana@mdh.se

 

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-06-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)