Gå till eugreenalliance
Sök

Gunnar Lennermo

Gunnar är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskolan, maskinteknik, med inriktning på konstruktion och värmeteknik. Efter ett par år som anställd som energiteknikskonsult blev det egen verksamhet inom området värmeteknik med avseende på användning och produktion. Den egna verksamheten har kompletterats med anställning som produktansvarig och som kommunal energi- och klimatrådgivare. Verksamheten, under lite olika former, har under de senaste åren mer fokuserats på konsultverksamhet inom solvärmeteknik.  

Tina_lidberg

Gunnar Lennermo

Doktorand: Mälardalens Högskola

Företag: WSP 

E-post: gunnarl@energianalys.net


Projektbeskrivning:

"Solvärmesystem kopplade till fjärrvärmesystem"

Det finns cirka 30 solvärmeanläggningar i Sverige som är kopplade till ett fjärrvärmesystems primärsida med inkopplingskoncept R/F (retur/fram). Konceptet betyder att ett flöde tas från fjärrvärmesystemets returledning och värms till rätt temperatur och trycks sedan ut på fjärrvärmesystemets framledning. Av olika skäl byggs någon eller några anläggningar till varje år. I princip i samtliga anläggningar finns ett systematiskt fel som gör att temperaturnivåer och värmeeffektleveransen svänger. 

Syftet med projektet är att ta fram en bättre princip för utmatning av lokalt/decentraliserad producerad värme. Denna värme kan vara solvärme men även industriell spillvärme eller annan lokalt producerad värme är intressant. 

Gunnar Lennermos artiklar

Handledare

Björn Karlsson

Professor: Högskolan i Gävle

E-post: bjokan@hig.se


Bitr. Handledare

Hailong Li

Professor: Mälardalens Högskola

E-post: hailong.li@mdh.se

 

Bitr. Handledare

Maher Azaza

Lektor: Mälardalens Högskola

maher.azaza@mdh.se


Mentor

Kurt Möller

Företag:WSP 

E-post: kurt.moller@wspgroup.se


Publicerad av: Eva Wännström Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-04-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)