Gå till eugreenalliance
Sök

Jay Hennessy

Jay har studerat till magister i förnybar energi och den byggda miljön vid Univeristy of East London och tog examen 2014. Han har sedan arbetat på Bioenergy International-tidningen för Svenska Bioenergiföreningen samt med forskning om livscykelanalys för Högskolan i Gävle. Nu arbetar Jay som industridoktorand inom Reesbe+ på RISE Research Institutes of Sweden inom enheten ’Energi och cirkulär ekonomi’ vid RISE Research Institutes of Sweden. Enhetens forskning inkluderar hållbar användning av resurser, effektiv energianvändning och energidistribution

Tina_lidberg

Jay Hennessy

Doktorand: Mälardalens Högskola

Företag: RISE

E-post: Jay.Hennessy@ri.se


Projektbeskrivning:

Det förväntas att fjärrvärmenät kommer att utvecklas till termiska nät som interagerar med elnät och andra energisystem som delar i ett smart energisystem. Ett termiskt nät levererar, till skillnad mot dagens fjärrvärme, inte bara värme till byggnader utan fungerar som en generell energibärare. Det möjliggör energiöverföring mellan energisystem och leverans av värme för nya tillämpningar. Idag kan överskott av vindkraft omvandlas och lagras som värme i fjärrvärmenät för att reducera toppar i elproduktionen. Interaktion av det slaget skulle kunna öka i framtiden. Termiska nät kan spela en viktig roll i att integrera ökande mängder distribuerad energi från förnybara energikällor.

Min forskning kommer att undersöka sådana synergier mellan energisystem med fokus på termiska näts roll. Arbetet kan komma att inkludera tekniska, ekonomiska och organisatoriska lösningar. Det första skedet behandlar möjliga nya energiflöden mellan termiska nät och elnät.

Jay Hennessays artiklar


Handledare

Hailong Li

Professor: Mälardalens Högskola

E-post: hailong.li@mdh.se

 

Bitr. Handledare

Fredrik Walin

Lektor: Mälardalens Högskola

E-post: fredrik.wallin@mdh.se


Mentor

Anders Hjörnhede

Företag: RISE

E-post: anders.hjornhede@ri.se


Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-04-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)