Gå till eugreenalliance
Sök

Jessika Steen Englund

Jessika har utbildat sig till Energisystemingenjör på Högskolan i Gävle och har sedan läst mastersprogrammet Sustainable Energy Systems på Chalmers Tekniska Högskola. I sitt doktorandprojekt arbetar hon tillsammans med de kommunala fastighetsbolagen Gavlegårdarna AB och Gavlefastigheter AB.  


Projektbeskrivning:

Fokus i doktorandprojektet är att studera resurs-, energi- och kostnadseffektiva åtgärder vid renovering och ändring av miljonprogrammets byggnadsbestånd (flerbostadshus och lokaler) inom fjärrvärmeområdet. Utgångspunkten är att konkret delta i ett antal fastigheters ombyggnadsprocesser hos Gavlegårdarna AB och Gavlefastigheter AB. Här kommer byggnadernas energisystem och olika energieffektiviserande åtgärder studeras på fastighetsnivå. Därefter kommer systemperspektivet att utökas för att undersöka möjliga konsekvenser i energiproduktionen. Ett flertal olika beräkningsverktyg kommer att användas för att simulera energisystem och optimera olika energieffektiviserande åtgärder.  

Jessika Steen Englunds artiklar

Handledare

Bahram Moshfegh

Professor: Högskolan i Gävle

E-post: bahram.moshfegh@hig.se


Bitr. Handledare & Mentor

Jan Akander

Lektor: Högskolan i Gävle

E-post: Jan.Akander@hig.se


Mentor

Emma Björkenstam

Företag: Gavlefastigheter

E-post:


Publicerad av: Harald Andersson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-03-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)