Gå till eugreenalliance
Sök

João Gomes

João Gomes utbildade sig till ingenjör i miljöteknik vid Universidade Nova de Lisboa, Portugal. Han har sedan vidareutbildat sig vid VSCHT in Prague och vid Cardiff University. Han jobbade sedan vid CERN's miljöavdelning och avslutade då sin Master-avhandling i samarbete med New University of Lisboa. Han fortsatte sedan jobba inom CERN men bytte då inriktning mot solenergiteknik.

Efter det har han arbetat som gästforskare vid Lunds Universitet där han publicerade sina första två vetenskapliga artiklar. Han har varit medverkande i ett SIDA-projekt som upprättade ett Solstrålningslaboratorium åt Maputo University i Mozambique tillsammans med Henrik Davidsson, Ricardo Bernardo och professor Björn Karlsson.

Sedan 2010 har João jobbat på Solarus Sunpower Sweden AB och är nu mera forskningsledare inom företaget.

Projektbeskrivning:

"Design and System Integration of PVT Collectors"

Det övergripande målet med projektet är att vidareutveckla och optimera Solarus unika PVT-modul. Fokus i optimeringen är modul-design, systemintegration och produktionsprocessen för att kunna tillhandahålla lågt pris per levererad kWh.

João Gomes Artiklar

 


Handledare

Björn Karlsson

Professor: Högskolan i Gävle

E-post: Bjorn.O.Karlsson@hig.se

Bitr. Handledare

Mats Rönnelid

Docent: Högskolan i Dalarna

E-post: mrd@du.se

Mentor

Göran B Lundgren

Styrelseordförande:Solarus Sunpower Sweden AB


Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-04-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)