Gå till eugreenalliance
Sök

Martin Warneryd

Martin Warneryd har en bakgrund från Industriell Ekonomi och Masterprogram från Chalmers entreprenörsskola. Har varit anställd på SP sedan 2012 och främst arbetet med innovationsystemanalys i olika tillämpade områden såsom avfall, kemiindustri och solenergi. Dessutom har Martin jobbat med olika stöd och strategiprojekt som riktar sig till utvecklingsländer, b.la. med affärsutveckling, kunskapshantering och frugal innovation.

Tina_lidberg

Martin Warneryd

Doktorand: Högskolan Dalarna

Företag: RISE

E-post: Martin.Warneryd@ri.se


Projektbeskrivning:

Forskningsprojektet handlar om omställningen mot ett decentraliserat energisystem som byggs upp av små lokala förnybara energisystem, ofta med solceller. Denna omställning får en hel del effekter på samhället och de tidigare strukturerna som byggde på ett centraliserat system. Omställningen sker dessutom globalt och på grund av stora behov av att minska energifattigdomen i många utvecklingsländer, så utvecklas och byggs dessa små lokala förnybara energisystem i hög utsträckning där. Projektet förväntas bidra med en ökad förståelse för dessa samhälleliga effekter och hur det är möjligt att nyttiggöra kunskaper i en svensk kontext från en global utveckling.

Martin Warneryds artiklar

 

Handledare

Ewa Wäckelgård

Professor: Högskolan Dalarna

E-post: ewc@du.se

 

Bitr. Handledare

Kersti Karltorp

Företag: RISE

E-post: kersti.karltorp@ri.se


Mentor

Åsa Betten

Företag: RISE

E-post: asa.betten@ri.se


Publicerad av: Eva Wännström Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-10-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)