Gå till eugreenalliance
Sök

Moa Swing

Moa har en kandidatexamen i kemiteknik med fysik samt en masterexamen i kemiteknik, båda från Chalmers tekniska högskola. Hon arbetar nu som doktorand och projektingenjör på Falu Energi & Vatten AB som ansvarar för el, elnät, fjärrvärme, fjärrkyla, kraftproduktion, stadsnät, återvinning samt vatten och avlopp inom Falu kommun.

Moa Swing

Doktorand: Högskolan Dalarna

Företag: Falu Energi & Vatten AB

E-post: moa.swing@fev.se


Projektbeskrivning:

Doktorandprojektet är en teknisk, ekonomisk och miljömässig studie av hur befintliga flerbostadshus kostnadseffektivt kan renoveras och energieffektiviseras för att docka in i lokala och globala energisystem med utnyttjande av lågtemperatur i kombination med fjärrvärme. Målsättningen är att demonstrera att den totala primärenergianvändningen för att bo och leva i denna "framtidens" bostad blir nära noll då hela energikedjan från produktion och distribution till användning av värme och el beaktas.  Studien skall därför ske ur ett systemperspektiv för såväl fastighetsägaren som energileverantör med fokus på primärenergianvändning i boendet.

Moa Swings Artiklar


Handledare

Erik Dotzauer

Adjungerad professor: Mälardalens Högskola

E-post: erik.dotzauer@mdh.se


Bitr. Handledare

Jonn Are Myhren

Lektor: Högskolan Dalarna

E-post: jam@du.se


 

Mentor

Daniel Asplund

Falu Energi & Vatten AB

E-post: Daniel.Asplund@fev.se


Publicerad av: Eva Wännström Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-10-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)