Gå till eugreenalliance
Sök

Tina Lidberg

Tina har studerat till civilingenjör i energisystem vid Mälardalens Högskola och tog examen 2012. Hon har tidigare arbetat bland annat som driftingenjör vid en bränslepelletsfabrik. Nu arbetar Tina tillsammans med Borlänge Energi AB som är Borlänge kommuns energibolag samt med Stora Tunabyggen AB som är Borlänge kommuns bostadsbolag.

Tina_lidberg

Tina Lidberg

Doktorand: Högskolan Dalarna

Företag: Borlänge Energi AB

  Stora Tunabyggen AB

E-post: tlb@du.se


Projektbeskrivning:

”Koncernövergripande optimering av energisystem – produktion, distribution och användning.”

För att kunna utvärdera hur energieffektivisering av byggnader påverkar växthusgasutsläpp och primärenergianvändning behövs ett brett systemperspektiv som sätter byggnaden i sitt sammanhang. Licentiatavhandlingen handlar om hur paket av energieffektiviseringsåtgärder som utförs på flerfamiljshus inom fjärrvärmeuppvärmda områden påverkar växthusgasutsläpp och primärenergianvändning när fjärrvärmeanvändningen förändras.

Resultaten visar på skillnader mellan åtgärder som sparar fjärrvärme utan att öka användningen av el och åtgärder som ökar användningen av el medan fjärrvärme sparas. Till exempel sparar ett energi-effektiviseringspaket som endast omfattar byggnadsskalsförbättringar samma mängd fjärrvärme som ett paket som endast omfattar installation av mekanisk ventilation med värmeåtervinning. Trots detta minskar utsläppen av växthusgaser och användningen av primärenergi i större utsträckning i det första paketet på grund av att elanvändningen förblir oförändrad.

Vikten av fjärrvärmesystemets utformning visas då en byggnad där olika energieffektiviseringspaket testats, flyttas runt till olika fjärrvärmesystem. Beroende på vilka bränsletyper som används och i vilken utsträckning som el produceras i fjärrvärmesystemet så varierar resultaten. Den största minskningen av växthusgaser uppstår när ett renoveringspaket utförs på en byggnad i ett fjärrvärmesystem med hög andel biobränsle och ingen elproduktion.

Arbetet framöver kommer att fortsätta handla om hur energieffektiva lösningar i byggnader påverkar omgivande energisystem. Utöver klimatpåverkan och resurseffektivitet kommer det ekonomiska perspektivet att beaktas rörande energieffektivisering inom en kommunkoncern. Eventuellt kommer arbetet framöver även att innefatta nybyggnation av flerbostadshus som ett komplement till de hittills studerade befintliga byggnaderna.

Tina Lidbergs Artiklar

 

Handledare

Louise Ödlund (fd. Trygg)

Gästprofessor: Högskolan Dalarna

E-post: lty@du.se

Bitr. Handledare

Thomas Olofsson

Gästprofessor: Högskolan Dalarna

E-post: too@du.se


Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-03-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)