Gå till eugreenalliance
Sök

Om Reesbe

Reesbe (resurseffektiva energisystem i den byggda miljö) är en företagsforskarskola som drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Mälardalens Högskola och Högskolan i Dalarna. Företagsforskarskolan är ett initiativ som genomförs i nära samarbete med företag i de tre regionerna Gävleborg, Dalarna och Mälardalen och finansieras av KK-stiftelsen tillsammans med deltagande företag.

Reesbes Syfte

Att analysera samspelet mellan tillförsel och användning av energi i fjärrvärmeområdet och finna lösningar som på lång sikt och ur ett systemperspektiv ger:

  • lägre kostnader
  • minska resursanvändning
  • minskad klimat- och miljöpåverkan
  •  förbättrad inomhusmiljö vid om- och nybyggnation
  • ökad andel solenergi

 

Reesbes Mål

Företagsforskarskolan Reesbe är ett projekt som efter sex års forskningsinsatser ska uppnå:

  • tekniska doktor som specialister inom företag
  • företagsnära forskning i samproduktion med företagen som leder till nya tekniska eller affärsmässiga lösningar
  •  akademisk forskning som utvecklas i samarbete mellan de tre lärosätena
  • nya samarbeten mellan företagen som resultat av doktorandernas forskningssamarbeten


Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2017-06-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)