Sök

Kommande licentiat-seminarier Reesbe

2017 - 05 - 19: Ricardo Ramirez Villegas 

A methodology to assess impacts of energy efficient renovation- A Swedish case study / En metod för att bedöma effekterna av energieffektiv renovering - En svensk fallstudie

Date: 29th of May, 2017

Time:  13:00-15:00

Place: Högskolan Dalarna, Campus Borlänge, room B-311

Distant participation via connect: https://connect1.du.se/forskarskola/

Language: English

Chair: Jonn Are Myhren, senior lecturer (PhD )

Opponent: Sofia Lidelöw, senior lecturer (PhD) at Luleå University of Technology

Examiner: Ewa Wäckelgård, professor (stand-in prof. Björn Karlsson)

Supervisors:    Ola Eriksson, associate professor at University of Gävle

Thomas Olofsson, professor at Umeå University


Publicerad av: Eva Wännström Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-04-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)