Biologi


 Pågående projekt

  • Effekter av vildsvin på ekologiska samhällen (Lars Hillström)
  • Genetisk- och artmångfald i Östersjön (Mikael Lönn)
  • Hållbart fiske i Östersjön (Lars Hillström)
  • Mikrobiell biodegradering av ligninkomponenter (Sandra Wright)
  • Professionellt lärande - undervisning och elevs lärande i biologin (Eva Kellner)
  • Smarta lösningar för fruktodlare (Sandra Wright)
  • Stressreaktion hos människan (Kenth Dimberg)
  • Syskonrivalitet och intra-familjära konflikter hos rovfåglar (Lars Hillström). 
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-03-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)