Exskallerate

Exskallerate är ett projekt som handlar om exoskelett och deras fördelar inom industrin. Projektet sker i samarbete med företag för att implementerar exoskelett i produktionen.

Inom projektet har nu en poster publicerats, som beskriver den forskning som hittills gjorts vid Högskolan. Postern och nyheten är på engelska eftersom detta är ett internationellt projekt. Du hittar den på projektets webbplats.
Exskallerate EU-logotype

Projektet Exskallerate är finansierat genom EU North Sea Region och är ett partnerskap mellan 6 länder där Högskolan i Gävle är den svenska partnern. I projektet ingår tre fokusaktiviteteter:

  1. Identifiera små och medelstora företags utmaningar för att påverka co-design av fältlaborationer där nästa generations exoskelett bidrar med förbättringar. Förbättrade fördelar med exoskelett valideras på webbplatser för slutanvändare.
  2. Informativa workshops för små och medelstora företag där experter presenterar och får återkoppling på verktyg för att stödja beslutsfattande hos små- och medelstora företag vid införande av exoskelett.
  3. Exoskelett-experter presenterar och får feedback om verktyg för att stödja små och medelstora företags beslut vid införande av exoskelett.
Exskallerate © EksoVest by Ekso Bionics.

Exoskelett vid användning. Bild av © EksoVest by Ekso Bionics.

Exskallerates bakgrund

Tillverknings- och byggnadsindustrin har fysiskt och psykiskt ansträngande arbetsuppgifter som ökar risken för hälsoproblem, funktionshinder och sjukfrånvaro. Det leder i sin tur till lägre efterfrågan och färre sökanden till vissa jobbkategorier vilket är en risk för tillväxt och konkurrenskraft. Små och medelstora företag in har dessutom lägre kunskap om tillgängliga lösningar med exoskelett då utvecklare tenderar att fokusera på större företag.

Exskallerate vill bidra till en lösning genom att fokusera på små och medelstora företag inom bygg och industrisektorn genom att öka kompetensen och införandet av exoskelett hos små och medelstora företag.

Det här kan de nya exoskeletten göra

Genom användning av exoskelett inom produktion kan 10-40 % av vissa muskelbelastningar lindras genom användning av passiva skelett medan aktiva skelett kan ge en lindring med upp till 80 %. Kostnaden för anskaffning och implementering av passivt eksoskelett uppskattas till mindre än 10.000 euro. Tillgängligheten av exoskelett kommer att kunna öka konkurrenskraft, särskilt jämfört med relativt små implementeringskostnader sett till vad arbetsskador kan kosta.

Vill du samverka inom projektet?

Eftersom fokus är små och medelstora företag inbjuder vi ett aktivt samarbete. Vid Högskolan finns även ett forskningslaboratorium för exoskelett lämpligt för demonstration, tester och utbildningar i hur skeletten kan användas i arbetssituationer. Syftet är att öka produktionen och minska risk för trötthet och skador hos medarbetare.

Mer information om Exskallerate

Läs mer om exskallerate på projektets EU-webbplats.

Följ projektet exskallerate via deras kanal på LinkedIn.

Kontakt

Sajid Rafique, forskare inom robotik vid Högskolan i Gävle

073-636 88 06
sajid.rafique@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2021-09-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)