Gå till eugreenalliance
Sök

Exskallerate

Projektet Exskallerate handlar om exoskelett och undersöker deras fördelar inom industrin. Forskningen sker i samarbete med företag för att implementera exoskelett i rätt produktionstillfälle.

Test av utrustning i Högskolans laboratorium

Anpassningsgruppen Bygg i Gävleborg har besökt vårt labb för att prova utrustning och få mer information om exoskelett. Vi har även haft fler workshops och seminarier – och planerar för mer aktiviteter framöver.

Vill du vara med och veta mer är denna film en bra introduktion. Under "settings" kan du även välja svensk textning av filmen.

Vill du samverka inom projektet?

Eftersom fokus är små och medelstora företag inbjuder vi till samarbete. Vid Högskolans finns ett forskningslaboratorium för exoskelett lämpligt för demonstration, tester och utbildning i hur skeletten kan användas i arbetssituationer. Syftet är att öka produktionen och minska risk för trötthet och skador hos medarbetare.

Möjligheter med exoskelett

För bruk av exoskelett inom produktion kan 10-40 % av vissa muskelbelastningar lindras me hjälp av passiva skelett, medan aktiva skelett kan ge lindring med upp till 80 %. Kostnaden för anskaffning och implementering av passivt exoskelett uppskattas till mindre än 10 000 euro. Tillgängligheten av exoskelett kommer att kunna öka konkurrenskraft, särskilt jämfört med relativt små implementeringskostnader jämfört med vad arbetsskador kan kosta.

Exskallerates bakgrund

Tillverknings- och byggnadsindustrin har fysiskt och psykiskt ansträngande arbetsuppgifter som ökar risker för hälsoproblem, funktionshinder och sjukfrånvaro. Det leder i sin tur till lägre efterfrågan och färre sökanden till vissa jobbkategorier vilket är en risk för tillväxt och konkurrenskraft. Små och medelstora företag in har dessutom lägre kunskap om tillgängliga lösningar med exoskelett då utvecklare tenderar att fokusera på större företag.

Exskallerate vill bidra till en lösning genom att fokusera på små och medelstora företag inom bygg och industrisektorn genom att öka kompetensen och införandet av exoskelett hos små och medelstora företag.

Exskallerate EU-logotype

Det här är Exskallerate

Projektet Exskallerate är finansierat genom EU North Sea Region och är ett partnerskap mellan sex länder där Högskolan i Gävle är den svenska partnern. I projektet ingår tre fokusaktiviteter:

  1. Identifiera små och medelstora företags utmaningar för att påverka co-design av fältlaborationer där nästa generations exoskelett bidrar med förbättringar. Förbättrade fördelar med exoskelett valideras på webbplatser för slutanvändare.
  2. Informativa workshops för små och medelstora företag där experter presenterar och får återkoppling på verktyg för att stödja beslutsfattande hos små- och medelstora företag vid införande av exoskelett.
  3. Exoskelett-experter presenterar och får feedback om verktyg för att stödja små och medelstora företags beslut vid införande av exoskelett.
Exskallerate © EksoVest by Ekso Bionics.

Exoskelett vid användning. Bild av © EksoVest by Ekso Bionics.

Mer information om Exskallerate

Exskallerate avslutas vid halvårsskiftet 2023. Vi kommer att söka nya medel och samarbeten, men du kan fortfarande få nyheter på LinkedIn:

Följ projektet exskallerate via deras kanal på LinkedIn.

Här finns posters som beskriver den forskning som hittills gjorts vid Högskolan. Välj mellan svenska och engelska:
Exskallerate svensk poster om forskningen. Pdf, 2 MB.

Exskallerate English poster about the research. Pdf, 2 MB.

Kontakt

Sajid Rafique, forskare inom robotik vid Högskolan i Gävle
073-636 88 06
sajid.rafique@hig.se

Sofi Jonsevall, projektmedarbetare
070-755 19 49
sofi.jonsevall@hig.se

Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-06-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)