Gå till eugreenalliance
Sök

PRUNUS - Prediktivt underhåll ur ett systemperspektiv

Forskningsprojektet fokuserar på digitaliserat innehåll i processindustrin där produktionen är en kontinuerlig process genom flera delsystem.

Prediktivt underhåll ur ett systemperspektiv

Forskningsprojektet fokuserar på digitaliserat innehåll i processindustrin i allmänhet och stålindustrin i synnerhet. Processindustrin skiljer sig i viss utsträckning från tillverkningsindustrin, eftersom det är vanligt att ha produktionsenheter som gradvis och kontinuerligt bearbetar råvaror genom olika sammankopplade delsystem till slutprodukterna. Optimering av underhåll för ett enskilt delsystem betyder inte nödvändigtvis det optimala för en kontinuerlig process. I processindustrin leder ett stopp i ett delsystem ofta till att hela processkedjan stoppas. Projektet lägger till ett nytt tänkande med ett systemperspektiv som är extra viktigt i processindustrin.

Samverkan med ledande stålföretag

Projektet involverar tre ledande stålföretag OVAKO, Sandvik SMT och SSAB tillsammans med ABB och Högskolan i Gävle. Genom att gemensamt utveckla och utvärdera metoder för förutsägbart underhåll och visuellt beslutsstöd samt implementera det på industriella kontroll- och övervakningssystem skapas förutsättningar för prediktivt underhåll av samarbetsmaskiner.

Fakta om forskningsprojektet

Fullständigt projektnamn: Prediktivt underhåll ur ett systemperspektiv

Projektledare: Niclas Björsell, Högskolan i Gävle

Externa projektmedlemmar: Marcus Svadling, OVAKO, Bengt-Olov Gradén och Tomas Stenberg, SSAB, Björn Boström och Mikael Norman, Alleima, Mats Danielsson och Johan Pensar ABB

Projektmedlemmar Högskolan i Gävle: Oscar Bautista Gonzalez, Stefan Seipel, Goran Milutinovic och Muhammed Hassan

Finansiär: KK-stiftelsen

Tidplan: 16/8 2021 - 15/8 2024


Logga KK-stiftelsen
Kontakt

Niclas Björsell

Professor elektronik
e-post: niclas.bjorsell@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-09-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)