Sök

ENERLEAN

ENERGINÄTVERK I GÄVLEBORG – En del av klimatomställningen.

De senaste rapporterna från FN:s klimatpanel och från IEA visar att världens utsläpp av klimatgaser fortsätter att öka, och utan kraftfulla insatser kommer jordens medeltemperatur att öka med 2–3 grader. Konsekvenserna går inte med säkerhet att överblicka, men helt klart är att stora delar av vår planet då blir obeboelig för människor. Ska detta undvikas är energieffektivisering en absolut nödvändighet.

Vid Högskolan i Gävle finns kunskap i världsklass kring hur energieffektivisering i företag kan organiseras och genomföras. Forskningen påvisar en potential för minskad energianvändning på i genomsnitt ca 30 %. I dagens situation är det nödvändigt att sådan kunskap förs ut och implementeras så att effekterna nyttiggörs.

ENERLEAN är ett projekt med syfte att förbättra energieffektivitet för stärkt konkurrenskraft och ökad hållbarhet bland Gävleborgs SMF via implementering av tjänste- och produktinnovationer inom industriella energisystem. Det övergripande målet med forskningsprojektet är att bidra till koldioxidsnålare och energieffektivare industriell produktion i Gävleborgs industriföretag. Detta är tänkt att ske via lansering av energieffektiviseringsnätverk med Lean-inriktning.

Som deltagande företag erbjuds då:

  • Genomförande/komplettering av ditt företags energikartläggning
  • Träning av ledande specialister inom lean
  • 9–12 träningstillfällen under en 3-årsperiod
  • 1–2 medarbetare får delta, företrädelsevis en kvinna och en man.

Genom insatsen kan Gävleborg bidra till en energieffektivare omvärld och deltagande företag får leda en utveckling som kan bli förebild för insatser i andra regioner och länder. Enerlean – en viktig del i klimatomställningen i regionen.

Projektet pågår under tiden 2020–2022.

Kontakt

Projektledare: Nawzad Mardan, nawzad.mardan@hig.se, 070-191 37 07

Vice projektledare: Patrik Thollander, patrik.thollander@hig.se, 070-388 15 79

Nätverkskoordinator: Curt Björk, curt.bjork@hig.se, 073-709 60 08

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-05-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)