Gå till eugreenalliance
Sök

Energig

Ett projekt med syfte att förbättra energieffektivitet för stärkt konkurrenskraft och ökad hållbarhet bland Gävleborgs SMF via implementering av tjänste- och produktinnovationer inom industriella energisystem.

Värmepump och dess förutsättningar

Vid en nätverksträff i Söderhamn föreläste Patrik Bergvall från Siemens om sina erfarenheter och kunskaper om värmepumpar i industrin. Ett flertal företag från projektet hade kommit för att lyssna på Patriks föreläsning som finns att se här.

 

ENERGIGs konferens

Den 16 november 2017 bjöd ENERGIG in till konferens vid Högskolan i Gävle. Ett femtiotal deltagare kom för att lyssna på föredrag av Volvo CEs hållbarhetschef samt om arbetet med LEAN och energieffektivisering hos Dynamate och Scania. Även företag från Gävleborg var på plats för att delge praktiska erfarenheter av energieffektivisering.

Hela konferensen finns att se nedanför där del 1 visar förmiddagens föredrag:

  • Avdelningschef Ulf Larsson presenterar Högskolan i Gävle och avdelningens verksamhet
  • Per-Erik Johansson, seniorkonsult på Dynamate, ger ett föredrag om LEAN, energi, ledarskap och värdeflöde
  • Dr. Johan Wollin, global hållbarhetschef på Volvo CE, berättar om deras energieffektiviseringsarbete
  • Carina Tronelius från Bumax presenterar hur de har jobbat med energieffektivisering på företaget

och del 2 innehåller eftermiddagens presentationer:

  • Örjan Bäcklund presenterar hur de har energieffektiviserat på Hexatronic
  • Projektledare Patrik Thollander och vice projektledare Nawzad Mardan berättar mer om projektet ENERGIG
  • Emma Wiklund avslutar dagen med att ge en presentation om högskolans samverkan med det regionala näringslivet


Vi söker deltagande företag

Till projektet söker vi främst små- och medelstora tillverkande företag, det vill säga högst 249 anställda med en omsättning på högst 450 MSEK. Energianvändningen skall ligga på minst 300 MWh/år.

Varför ska ditt företag delta?

Minst 10 % effektivare energianvändning förväntas samt ökade kunskaper om energiledning ökar möjligheten till fortsatt långsiktiga energieffektiviseringar.

Hur går det till?

- Vi börjar med en energikartläggning

Arbetet börjar med en energikartläggning, en långsiktig energistrategi utarbetas, och företagen får därefter hjälp med implementeringsarbetet.

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att öka hållbarhet, förbättra energieffektiviteten, samt stärka konkurrenskraften i länet små- och medelstora företag.

Intresserad?

Kontakta:
Patrik Thollander, Patrik.Thollander@hig.se

Nawzad Mardan, Nawzad.Mardan@hig.se


Förbättrad energieffektivitet

Förbättrad energieffektivitet utgör tillsammans med ökad materialeffektivitet nyckelkomponenter i omställningen mot hållbara, klimatneutrala energisystem, lokalt, regionalt såväl som globalt.

Den totala potentialen för energieffektivisering i den svenska industrin fram till år 2020 har uppskattats till cirka 12 %, men är ännu större bland små- och medelstora företag. Trots att det finns en stor potential för förbättrad energieffektivitet realiseras inte denna på grund av ett antal olika hinder. Hinder, som till exempel andra prioriteringar eller tidsbrist, eller bristande information om möjliga energieffektiviseringsåtgärder är vanligt förekommande i SMF.

Ett av de primära sätten att realisera energieffektiviseringen, är att arbeta internt med energiledning.

Projekt för energiledning

Energiledning är det främsta sättet att överbrygga hinder mot energieffektivisering. Forskning visar dock att små- och medelstora företag inte har möjlighet att prioritera detta arbete i någon större utsträckning. Projektet bygger på en modell där små- och medelstora industriföretag får hjälp att tillsammans med en grupp av andra företag – ett kluster – under tre år tid får hjälp med det interna energiledningsarbetet.

Företagsgrupperna får stöd av forskare och erfarna energiexperter.


EU - Europeiska regionala utveckligsfonden
Tillväxtverket
Högskolani Gävle
Region Gävleborg
Publicerad av: Ida Johansson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-03-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)