Sök

Fjärrvärme i hållbara bostadsområden

Projektet syftar till att visa fjärrvärmens möjligheter i framtida bostadsbyggandet utifrån resurseffektivitet och globala koldioxidutsläpp.

Fjärrvärmens möjligheter

Hur det framtida energisystemet är utformat är naturligtvis svårt att definiera idag men framtida bostäder och bostadsområden kommer att behöva använda energi med en miljöproblematik som följd. Projektet tar avstamp från det nya bostadsområdet som planeras på Näringen i Gävle och en framtida bebyggelse antas och analyseras utifrån olika uppvärmningstekniker, klimatskal etc. Området Näringen har som mål att bli klimat­neutralt på områdesbasis.

Projektet ska påvisa kritiska faktorer för användande av fjärrvärme i framtida bostads­områden med en klimatneutralitet på områdesbasis. En särskild fokus ska läggas på en hög andel solcellsproducerad el lokalt och i kombination med fastigheternas uppvärmningssystem, dvs. fjärrvärme eller värmepumpar.

Exploateringen av Näringen i Gävle

Området Näringen är idag ett industriområde men närheten till stadskärnan gör det intressant ur ett bostadsperspektiv. I regeringens exploateringsplan för nya hållbara städer och stadsdelar presenterades Näringen som ett särskilt intressant område tillsammans med åtta andra områden i Sverige.

Gävle kommun och regeringen har tecknat ett avtal där 4-6 000 nya bostäder ska byggas på området. Även andra satsningar på infrastrukturen, t.ex. dubbelspår för järnvägen norr om Gävle, ingår i avtalet.

Finansiärer

Projektet finansieras av Future Heat via Energiforsk, Gävle Energi, Gävle kommun samt Högskolan i Gävle. Energiforsk driver Future Heat 2019-2021 vars vision är att bidra till ett hållbart uppvärmningssystem. Ett prioriterat område inom forskningen är kostnadseffektiva lösningar som är anpassade till dagens och morgondagens energisystem.

Projekts löptid

Januari 2020-Juni 2021

Kontakt

Mattias Gustafsson, adjungerd lektor, projektledare

mattias.gustafsson@hig.se

070-414 04 85

Publicerad av: Eva Wännström Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-01-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)