Gå till eugreenalliance
Sök

Fukt i Hälsingegårdar

Vid en pilotstudie om inneklimatet i de viktigaste världsarvs­gårdarna framkom att i synnerhet torpargrunderna höll hög fukthalt. Med de klimatförändringar som väntas så inleddes en studie för att skaffa statistik över klimatet i torpargrunderna.

Världsarvet Hälsingegårdar är ett av Sveriges 15 UNESCO-världsarv. Gårdarna är typiska från 1800-1870-talet och utgörs av enastående timmerkonstruktioner och rikt utsmyckade rum som representerar en värdefull folkkonsttradition.

I en pilotstudie gjord av HiG om inneklimatet i de viktigaste världsarvsgårdarna framkom att i synnerhet deras torpargrunderna höll en betänkligt hög fukthalt, som på sikt kan orsaka problem med mögel, röta och annan mikrobiologisk påväxt.

Problemet riskerar att öka på sikt genom väntade klimatförändringar. Detta har föranlett en kompletterande långtidsstudie som finansieras av Länsstyrelsen Gävleborg, och som har som huvudsyfte att skaffa säkrare statistik för hur klimatet i torpargrunderna ser ut. Kontinuerlig fukt- och temperaturmätning görs därför från 2016 minst t.o.m. 2022 med ett internetbaserat mätsystem i fem av de viktigaste och mest utsatta gårdarna. I en parallellgård testas även preventiv åtgärd i form av ett enkelt solvärmesystem.

Placering av temperatur- och fuktsensor i krypgrund i Hälsingegård.

 

Resultatexempel från ett års mätning: Kombinerade värden av temperatur och fukt i en av Hälsingegårdarna (Bommars).

 

Projektets löptid

2019–2022

Kontakt

Projektledare: Magnus Mattsson, magnus.mattsson@hig.se

Jan Akander, jan.akander@hig.se

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-04-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)