Sök

Stadsventilation

Det övergripande syftet i forskningsprojektet är att skapa en bas för en ny metod, som kan användas vid planering och för att kunna bedöma luftkvaliteten i städer.

Vid bedömning av luftkvalitet räcker det inte att ha ett lokalt perspektiv och
studera en enskild gata. Luften som strömmar in i staden strömmar genom stadens rum; gator, torg, korsningar osv. och späder ut föroreningar och strömmar så småningom ut från staden, antingen via gatunätverket eller i en uppåtgående luftström. Luftströmmar i vertikalled är positivt och påverkas av hur man bygger.

Metodiken i detta projekt baseras på att hela staden ses som en byggnad bestående av rum utan tak, vilken ventileras av den vind som blåser mot och genom staden. Kvanti­fiering av ventilationen och bortförsel av föroreningar sker med samma metoder och begrepp som utvecklats för byggnader.

Fördelen är a) metoder för kvantifiering av komplicerad strömning med recirkulation som även sker i en stad kan användas b) ventilation av de enskilda byggnaderna och hela staden är ett kopplat system beroende av varandra och en sammanhållen systemsyn är därför av nytta. Nya metoder för benchmarking baserat på jämt fördelat utsläpp av föroreningar kommer att utvecklas. Speciellt fokus kommer att ligga på att studera borttransport av föroreningar, vilket sker genom de öppna taken via hastighetsfluktuationer. Syftet är att ta fram beräkningsmetoder som kan använda i relativt enkla modeller.

Projektets löptid

Extern finansiering av Formas under projektets löptid 1 november 2018-31 oktober 2022. Fortsatt forskning pågår inom stadsventilation.

Kontakt

Projektledare Mathias Cehlin, docent i energisystem
E-post mathias.cehlin@hig.se Telefon: +46 72 299 55 52

Publicerad av: Eva Wännström Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-03-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)