Gå till eugreenalliance
Sök

Förnybar energi i byggnader


Våren 2008 rapporterades EU-projektet "Endohousing". Projektkonsortiet innefattade 13 partners från 8 länder. Projektet finansierades av EU FP5 DG TREN. Projektet har utvecklat ett s k endoenergisystem med solenergifångade tak, värmepump och energilager. EU-projektet rapporterades i sin helhet 2008. Fortsatt FoU, med mätningar på testhuset i Sandviken och inriktning på funktion över tid, om detta endoenergisystem för produktion av värme och kyla pågår till 2012. Fortsatt forskning beräknas ske i samarbete med marknadsintressenter och via nya ansökningar till primärt EU 7FP. Företrädare för Materialteknik är tillsammans med en internationell gruppering patentägare till systemet.

Kontakt: Dr. Jan Akander, Lic. Thomas Carlsson

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-06-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)