Gå till eugreenalliance
Sök

Industriell ekonomi

Industriell ekonomi är ett mångdisciplinärt ämne som har sin bas i teknikvetenskapen men sträcker sig in i samhälls­vetenskapen.

Här är samspelet mellan människa, teknik och organisation centralt. Vår inriktning är praktikrelevant kunskapsbildning kring ledning av produktion och innovation i industriföretag och organisationer.

Industriell ekonomi omfattar frågeställningar och kunskaper om:

  • innovationsledning
  • industriell organisation och projektledning
  • logistik
  • försörjningssystem (supply chain management)
  • industriell marknadsföring
  • kvalitetsstyrning och ledning för hållbarhet
  • miljöteknik

Det finns ett fokus på tekniska, ekonomiska och organisatoriska strategier och metoder för utformning, ledning och styrning av industriella verksamheter utifrån ett hållbarhetsperspektiv (socialt, ekologiskt och ekonomiskt). Samspelet mellan människa, teknik och organisation är centralt.

Utgångspunkten är att verksamheter och system utformas i en process där människans välbefinnande och lärande är avgörande och realiseras genom ekonomisk resurseffektivitet. Ämnet är inriktat på praktikrelevant kunskapsbildning kring ledning av produktion och innovation i industriföretag och organisationer. Detta omfattar frågeställningar och kunskaper kring innovationsledning, industriell organisation och projektledning, logistik, försörjningssystem (supply chain management), industriell marknadsföring, kvalitetsstyrning samt ledning för hållbarhet, miljöteknik och arbetsvetenskap.

Analyserna gäller främst situationer inom och mellan industriella företag/organisationer och kan tillämpas på problem och utmaningar i olika branscher och sektorer. Det kan omfatta såväl utformning av tekniska system och byggd miljö (t ex logistik och produktionssystem) som hur industriella verksamheter kan utformas, ledas och utvecklas i samspel med den tekniska miljön.

I forskningen finns en tyngdpunkt på empiriska studier, särskilt fallstudier och enkätstudier, och rymmer såväl kvalitativa som kvantitativa metoder för analys och utformning av tekniskt-organisatoriska system samt ledningssystem för hållbarhet och effektiv resurshushållning.

Kontakt

Vetenskaplig ledare Intelligent industri

Per Hilletofth, professor
E-post: Per.Hilletofth@hig.se
Tel: 026-64 85 24

Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-08-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)