Gå till eugreenalliance
Sök

Inomhusmiljö

Avdelningen Inomhusmiljö har sin tyngdpunkt i forskning och utgör en nyckelenhet inom HiGs forskningsprofil Byggd miljö. Vid avdelningen finns tre forskargrupper samt ett antal välutrustade laboratorier med specialiteter inom olika områden. Till laboratorierna är en grupp med teknisk personal knuten.

Inom området miljöpsykologi och tillämpad psykologi studeras hur inomhusmiljön (buller, belysning, klimat, luftkvalitet) påverkar människors kognition (uppmärksamhet, minne, inlärning, problemlösning) komfort och upplevelser. Teori och metod hämtas från experimentell psykologi.

Inom området ventilation och luftkvalitet studeras såväl inomhusmiljön som den bebyggda utomhusmiljön. Fokus ligger på luftrörelser och borttransport av luftföroreningar, men även termiskt klimat och energiflöden utgör viktiga delområden. Forskningen bedrivs såväl i fält som i laboratoriemiljö. Effektiva ventilationsprocesser för inomhusmiljön implementeras genom innovativ teknik. En förutsättning för att lyckas är att tekniken uppfyller människors krav på komfort och hälsa, varför tekniken även utprovas i studier med försökspersoner. Genom samarbete med avdelningens psykologer omfattar forskningen hela ledet teknik—människa.

Materialtekniks forskningstema är funktion över tid för material, produkter, komponenter och tekniska system för primärt byggnader och infrastrukturkonstruktioner. Mottagare av forskningsresultaten är huvudsakligen samhällsbyggnadssektorns aktörer. Tillämpningar av FoU-metodikerna i projekt för andra industrisektorer är vanligt förekommande. Forskningen behandlar sådana frågor som prediktion av livslängd för material och produkter, livslängdsplanering av byggda strukturer, tekniker och system för prediktivt underhåll, samt mätning, klassificering och modellering av användnings- eller nedbrytningsmiljö för produkter. Forskargruppens engagemang i forskning som stöder innovationer och nya material har resulterat i en patenterad process för att producera varianter av aerogel, bl a för användning som ett recirkulerbart filtermaterial. Forskning på området Molekylär Filtrering, filtreringsprocesser och filtermedia generellt har byggts upp och utgör nu en viktig del av den akademiska verksamheten. De ackrediterade materiallaboratorierna har utrustningar för avancerad materialanalys och för mekaniska belastningstester.

Projekt

Kontakt
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-08-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)