Sök

Varsam energihushållning i kyrkor

Varsam energihushållning i kyrkor: ventilations-, klimatstyrnings- och försmutsningsaspekter

I detta forskningsprojekt studeras olika aspekter av energihushållning samtidigt med bevarande av kulturhistoriska värden i kyrkor och andra liknande byggnader, vilka utgör en viktig del av vårt kulturarv. Projektet har särskilt fokus på:

  1. Luftinfiltration
  2. Ytförsmutsning orsakad av partikelavsättning – effekter av luftrörelser och luftrening
  3. Vädring
  4. Termisk innemiljö
  5. Luftrörelser inne & ute
  6. Krypgrunder: ventilation & fuktaspekter.
  7. Windows: Low emissivity films, energy and comfort issues

Projektet består till stor del i fältmätningar, men även modellering och laboratorietest.

Projektet ingår i Energimyndighetens forskningsprogram ”Spara och bevara”; mer om detta finns på: http://www.sparaochbevara.se/

Forskare: Professor Mats Sandberg (projektledare), Dr Magnus MattssonDr Abolfazl HayatiDr Hans Wigö, Ms Elisabet Linden
  

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)