Gå till eugreenalliance
Sök

Varsam energihushållning i kyrkor

Varsam energihushållning i kyrkor: ventilations-, klimat­styrnings- och försmutsningsaspekter

I detta forskningsprojekt studerades olika aspekter av energihushållning samtidigt med bevarande av kulturhistoriska värden i kyrkor och andra liknande byggnader, vilka utgör en viktig del av vårt kulturarv. Projektet hade särskilt fokus på:

  1. Luftinfiltration
  2. Ytförsmutsning orsakad av partikelavsättning – effekter av luftrörelser och luftrening
  3. Vädring
  4. Termisk innemiljö
  5. Luftrörelser inne & ute
  6. Krypgrunder: ventilation & fuktaspekter.
  7. Windows: Low emissivity films, energy and comfort issues

Projektet består till stor del i fältmätningar, men även modellering och laboratorietest.

Projektet ingår i Energimyndighetens forskningsprogram ”Spara och bevara”; mer om detta finns på: http://www.sparaochbevara.se/

Forskare: Professor Mats Sandberg (projektledare), Dr Magnus Mattsson, Dr Abolfazl Hayati, Dr Hans Wigö, Ms Elisabet Linden  

Termografering - Ludgo kyrkaFörstora bilden
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-11-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)