Gå till eugreenalliance
Sök

Life cycle Management System

(LMS)


LMS är resultat av tre konsekutiva EU-finansierade forskningsprojekt, WoodAssess, MM Wood och Lifecon. Enklast beskrivet är LMS ett kunskapssystem och en generisk struktur på vilken IT/GIS-baserade system för livscykelförvaltning av byggnader och infrastrukturer kan programmeras och anpassas mot olika kundbehov. Systemet bygger på och inkluderar de senaste rönen inom material-, produkt- och systemforskning och baseras på internationell standard för livslängdsplanering, LCA och LCC.

LMS är prediktivt och lagrar och hanterar data om såväl enskilda objekt som grupper av objekt under hela livslängder. Med prediktivt menas att systemet möjliggör beräkning av framtida underhållsbehov, d v s typ av åtgärder och tidpunkt för åtgärd. För detta utnyttjar systemet olika typer av nedbrytningsmodeller som relaterar till olika material eller byggnadsdelar och den nedbrytande miljön.

Med generiskt menas att LMS är anpassningsbart mot de behov och de förvaltningssystem en användare har. LMS är uppbyggt på moduler som var och en kan anpassas och integreras i befintliga förvaltningssystem.

Forskningen om LMS resulterade april 2009 i en doktorsavhandling (Daniel Hallberg). Fortsatt FoU beräknas primärt behandla olika anpassningar av LMS för specifika behov.

Kontakt: Dr. Jan Akander

Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2012-10-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)